Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/39/2300/j__zemke_zlecil_profesjon.html

J. Zemke zlecił profesjonalne tłumaczenie decyzji ETPC

W związku z pytaniami dotyczącymi decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu chcę poinformować, że została ona opublikowana w języku angielskim i liczy 56, bardzo rozbudowanych stron, z częstym przywoływaniem wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, różnych przykładów i różnych opinii prawnych.

Decyzja ta wymaga zatem nie ogólnego, ale wysoce specjalistycznego przetłumaczenia, w tym oryginałów przytoczonych dokumentów.

W tej sytuacji – zdecydowałem się zwrócić do tłumaczy specjalizujących się zarówno w orzecznictwie unijnym, jak i współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Po licznych rozmowach znalazłem osoby o takich, potwierdzonych kwalifikacjach, które podejmą się tej pracy na mój prywatny koszt. Czas tłumaczenia, ze względu na skomplikowaną strukturę decyzji określili na ok. 2 tygodni. Po otrzymaniu profesjonalnego tłumaczenia – przekażę go dodatkowo do weryfikacji.

Ze względu na wagę decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i fakt, że dotyczy ona wielu tysięcy osób – wymagana jest bowiem wysoka precyzja językowa i prawnicza tłumaczenia.
Sadzę, że wszystkie te prace powinny być zakończone około 7 lipca br.

Ponieważ dokładne treści decyzji, a nie tylko jej skrótowe, prasowe omówienie, interesują wiele osób – przekażę wierne tłumaczenie do dyspozycji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Sądzę, że wówczas każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać pełną treść decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zarówno w wersji angielskiej, jak i w języku polskim.

Janusz Zemke

Strasburg, 13 czerwca 2013 r.