Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/39/2265/instrukcja_ipn__kogo_zali.html

Instrukcja IPN: Kogo zaliczyć do funkcjonariuszy SB

Publikujemy opinię spółki Adwokaci J. Widacki i Wspólnicy z 15 maja br. (na zlecenie Związku Byłych Służb Ochrony Państwa) na pytanie: Czy Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990 roku, stanowiąca załącznik do Decyzji Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej ds. kadr centralnych z dnia 2 lipca 1990 r. miała moc wiążącą, czy kiedykolwiek obowiązywała?

Treść dokumentu znajduje się TUTAJ

23 maja 2013 r.