Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/38/3597/pismo_zg_seirp_do_mswia_w.html

Pismo ZG SEiRP do MSWiA ws. konsultacji ustawy obniżającej emerytury

5.08.2016  Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych skierował 29 lipca br. pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, informując o czynnościach przynależnych konsultantowi społecznemu wobec projektu ustawy z 12 lipca 2016 r.

Tekst pisma zawarty jest w poniższym linku:

Pismo ZG SEiRP do ministra Mariusza Błaszczaka

***

Ponadto proponujemy zapoznać się z treścią dwóch interesujących artykułów:

www.janusz-bartkiewicz.eu

Robert Walenciak. Zemsta ślepa i głupia