Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/38/3155/sad_najwyzszy_o__projekci.html

Sąd Najwyższy o "projekcie Jakiego"

Publikujemy opinię Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r.  do projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych, przedłożonego przez Klub Parlamentarny "Sprawiedliwa Polska".

17 maja 2015 r.