Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/36/3758/klub_generalski_strazy_po.html

Klub Generalski Straży Pożarnej pisze do posłów ws. ustawy emerytalnej

1.12.2016   Oburzeni zmianami wprowadzonymi w listopadzie do projektu ustawy o emeryturach mundurowych – z listem do parlamentarzystów wystąpili także funkcjonariusze straży pożarnej, środowiska cieszącego się 90-procentowym zaufaniem społecznym.

List do posłów na Sejm RP skierował Klub Generalski Straży Pożarnej.

Pełny tekst listu TUTAJ

Ponadto przesłano swoiste studium przypadku, jak w praktyce skutkowac może przedłożony Sejmowi projekt ustawy tzw. dezubekizacyjnej:

Przykład osobisty… – jeden z wielu:

1. Oficer – członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa – zatrudniony od 1969 r. w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych.
2. Po ukończeniu dwóch szkół strażackich dających stopień oficerski i tytuł inżyniera – w latach 1979-1981 studiuje zaocznie w Akademii Spraw Wewnętrznych uzyskując tytuł magistra administracji.
3. Dwukrotnie odznaczony "Medalem za ofiarność i odwagę w obronie życia i mienia" i „Krzyżem Oficerskim” – za udział w akcjach ratowniczych.
4. W latach 1991-1992 współtwórca Państwowej Straży Pożarnej.
5. Od 1992 r. funkcjonariusz PSP – w resorcie spraw wewnętrznych.
6. W 1994 r. awansowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę do stopnia generała.
7. Od 1995 r. na emeryturze.

Przykład osobisty… – jeden z wielu:

1. Oficer – członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa – zatrudniony od 1971 r. w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych.
2. Po ukończeniu wyższej uczelni strażackiej dającej stopień oficerski i tytuł inżyniera – w latach 1978-1980 studiuje zaocznie w Akademii Spraw Wewnętrznych uzyskując tytuł magistra administracji po obronie pracy magisterskiej o przyczynach pożarów w Hucie Katowice.
3. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim oraz Medalem ISAS NATO – za działalność operacyjno-ratowniczą.
4. W latach 1991-1992 współtwórca Państwowej Straży Pożarnej.
5. Od 1992 r. funkcjonariusz PSP – w resorcie spraw wewnętrznych.
6. W 1997 r. awansowany przez Prezydenta do stopnia generała.
7. Senator RP VII i VIII kadencji w latach 2007-2015
8. Od 2003 r. na emeryturze.

Na mocy Ustawy z 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – ma mieć obniżoną emeryturę tylko za to, że przez dwa lata studiował prawo w Akademii Spraw Wewnętrznych?

Dodano: 1 grudnia 2016 r.