Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/35/3771/zmiany_w_zaopatrzeniu_eme.html

Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin

5.12.2016   Publikujemy projekt rządowej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z 2 grudnia 2016 r.

Projekt ustawy dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Cały tekst projektu ustawy TUTAJ

 

Dodano: 3 grudnia 2016 r.