Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/34/3819/projekt_mon_zmiany_ustawy.html

Projekt MON zmiany ustawy o zdegradowaniu stopnia żołnierza

19.12.2016  Projekt zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiony przez MON nosi datę 14 grudnia 2016 r. Odnosi sie do zapowiedzi ministra A. Macierewicza o pozbawieniu stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, ale zasięg jego rażenia jest o wiele szerszy.

Zapisy projektu umożliwiają degradację ze stopnia podoficerskiego i wyższych – każdego żołnierza, pełniącego służbę w latach 1944-1990, czyli na rzecz "totalitarnego państwa".

Dodano: 18 grudnia 2016 r.