Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/34/3780/zgromadzenie_13_grudnia_2.html

Zgromadzenie 13 grudnia 2016 r.

8.12.2016   Zwołano zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 10 do 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej.

W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego;

Zgłosiłem zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 10 do 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej.

Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI

Przewidziałem udział 500 osób.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektu zmiany tej ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.


Z poważaniem

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

Dodano: 8 grudnia 2016 r.