Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/33/3837/ustawa_dezubekizacyjna_op.html

Ustawa dezubekizacyjna opublikowana

3.01.2017  Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – została ona błyskawicznie opublikowana.

Tu możesz pobrać-przeczytać tekst ustawy – plik 1