Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/33/3821/skutki_prawne_ustawy_dezu.html

Skutki prawne ustawy dezubekizacyjnej przyjętej przez Sejm

20.12.2016   Skutki prawne ustawy dezubekizacyjnej przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r. przedstawiamy w opracowaniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz artykule mecenasa Romana Giertycha z portalu "the fad".


SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI

1.  16 grudnia 2016 r. na 33. posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Ustawa została przyjęta w wersji przedłożonej przez rząd RP. W toku prac sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach 13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.), zgłoszonych zostało szereg poprawek.

Poseł Marek Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki mające na celu - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. dotyczącym tzw. pierwszej ustawy "dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących służbę wyłącznie do 1990 r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP. Nadto w szeregu zgłoszonych przez posła poprawkach do art. 13 b, który zawiera rozbudowany (w stosunku do regulacji zawartej w ustawie z 2009 r.) katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji - autor poprawek proponował wyłączenie spod regulacji byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Wszystkie zgłoszone poprawki zostały negatywnie przegłosowane.

Połączone komisje przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. Następstwa prawne przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..., to przede wszystkim:

***

Warto przeczytać także artykuł mecenasa Romana Giertycha w portalu "the fad", pt. "Osoba, która straci na ustawie dezubekizacyjnej będzie mogła pozwać posłów PiS", gdzie pisze  m.in.:

" (...) O ile budżet państwa przyjęty rzekomo na tym posiedzeniu nie rodzi specjalnych roszczeń to już ustawa odbierająca policjantom emerytury, jeżeli zaczynali pracę w MSW do 1989, w sposób oczywisty rodzi odpowiedzialność cywilną. Jest ona w oczywisty sposób niekonstytucyjna (zawsze popierałem zabieranie nadmiernych emerytur esbekom, ale tylko w tym zakresie, w którym swoje emerytury wypracowali w PRL, a nie w wolnej Polsce). Natomiast w tej sytuacji ta ustawa nie została przegłosowana, więc nie trzeba stwierdzać jej niekonstytucyjności.

Tak więc każda osoba, która straciła na przyjętej ustawie będzie mogła pozwać Skarb Państwa o różnicę w otrzymanej emeryturze, a nadto będzie mogła przypozwać każdego z posłów PiS.

Również Skarb Państwa po ewentualnym wypłaceniu roszczeń będzie mógł dochodzić swych roszczeń od tych posłów.

Co ciekawe w moim przekonaniu do wygrania sprawy nie potrzeba będzie prejudykatu z Trybunału Konstytucyjnego, gdyż to sądy powszechne mogą same stwierdzić, że ustawa nie została przyjęta, a więc że obniżenie emerytury jest niezasadne. (...)".
 

Dodano: 20 grudnia 2016 r.