Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/32/3862/1__odpisu_na_stowarzyszen.html

1% odpisu na stowarzyszenie emerytów i rencistów

17.01.2017  Od stycznia 2017 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2016 rok stosownego wniosku zawierającego informację:

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2. Numer rejestracyjny OPP w KRS: 0000043188

 

                                                               Zdzislaw Czarnecki

                                                                   Prezes SEiRP