Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/32/3850/sld_o_przyjeciu_tzw__usta.html

SLD o przyjęciu tzw. ustawy dezubekizacyjnej z naruszeniem Konstytucji

13.01.2017  Ustawa o emeryturach służb mundurowych została przyjęta z naruszeniem konstytucji – stwierdza w komunikacie SLD. „Obrady 16 grudnia 2016 r. naruszały konstytucję” – głosi jedna z ekspertyz zamówionych przez Biuro Analiz Sejmowych.

Oznacza to, że nie tylko budżet, ale i ustawa o emeryturach funkcjonariuszy służb mundurowych została przyjęta z naruszeniem konstytucji.

Sojusz Lewicy Demokratycznej sprzeciwia się zapisom ustawy „o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym funkcjonariuszy” (czyli tzw. ustawy deubekizacyjnej), które będą skutkować kolejnym obniżeniem emerytur mundurowych.

Coraz gorsza sytuacja gospodarcza Polski, a zatem coraz większe trudności ze znalezieniem środków finansowych na realizację wyborczych obietnic PiS, w roku bieżącym a przede wszystkim w latach następnych, motywuje tę partię do wszczynania konfliktów ideologicznych. Perfidia projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym funkcjonariuszy, polega na tym, iż zamiast szukać podejrzanych o zbrodnie, iść do sądu i udowodnić swoje zarzuty, urządza się sąd zbiorowy, w którym to „oskarżeni” muszą udowadniać swoją niewinność.

Wraz z uchwaleniem tej ustawy wyrok zapadnie i byli funkcjonariusze mundurowi, którzy pójdą do sądów nie będą się bronić, ale składać apelacje od wyroku, który zapadł bez procesu.

Przypominamy, że ćwierć wieku temu odbyła się weryfikacja funkcjonariuszy przeprowadzona przez działaczy dawnej opozycji. Od 1999 roku działa Instytut Pamięci Narodowej, który dysponuje wszelkimi narzędziami, aby ukarać indywidualne osoby, które rzeczywiście popełniły przestępstwa.

Uciekanie się do stosowania odpowiedzialności zbiorowej przez obóz rządzący, jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Szanowane powinny być prawa nabyte osób, które służyły legalnemu państwu.

#EmeryturyMundurowe

Dodano: 13 stycznia 2017 r.