Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/32/3849/powstaje_stowarzyszenie_o.html

Powstaje stowarzyszenie osób dotkniętych skutkami tzw. ustawy dezubekizacyjnej

11.01.2017  Poniżej komunikat Grupy Inicjatywnej utworzenia stowarzyszenia osób dotkniętych skutkami tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Jego ideę wyraża yhasło: "W obronie naszych słusznych praw i godności"

Koleżanki i Koledzy, byli funkcjonariusze Policji, UOP i ABW, WOP i Straży Granicznej, BOR oraz byli żołnierze WP!

To co mogło się wydawać niemożliwe, a nawet absurdalne, stało się rzeczywistością. Parlament naszego Kraju, uchwalił ustawę odbierającą nam uczciwie i słusznie nabyte świadczenia emerytalne, w tym za służbę Ojczyźnie po 1990 r. Już samo nazwanie tej ustawy świadczy o cynizmie autorów i czysto propagandowym jej charakterze.

Zawarte w niej uregulowania są całkowicie sprzeczne z Konstytucją RP i wynikającymi z niej zasadami państwa prawa. Ostatnie miesiące to medialny zalew kłamstw i przeinaczeń mających ukształtować w opinii publicznej obraz mitycznego „ubeka”, czy też „esbeka”, którego dosięga zasłużona „kara” za bliżej nieokreślone, ale skrajnie niegodziwe czyny.

Dobrze wiemy jak bardzo krzywdzące i nieuczciwe są te działania, szczególnie w wydaniu kierownictwa MSWiA. Wystarczy przypomnieć, nie nam lecz autorom tej oszczerczej i podłej kampanii, że w 1990 r. wstąpiliśmy do Policji lub w szeregi innych formacji i przez kolejne lata służby nie sprzeniewierzyliśmy się złożonemu ślubowaniu. Pozostaliśmy wierni słowom przysięgi i naszej Ojczyźnie. Niestety, nasze Państwo reprezentowane przez aktualny rząd, nie tylko nie dotrzymało zobowiązań podjętych w 1990 r., lecz potraktowało nas jak ludzi wyjętych spod prawa.

Koleżanki i Koledzy!
Bez względu na nasze rozgoryczenie i doznaną krzywdę, musimy być razem i z determinacją, w sposób przemyślany, walczyć o przywrócenie naszych praw, honoru i godności, tak dla nas, jak i – co ważniejsze – naszym bliskim. Formą zorganizowania się, w celu podjęcia skutecznych i zgodnych z prawem działań, jest utworzenie stowarzyszenia. Jego członkami powinni zostać przede wszystkim wszyscy ci, których ta nikczemna ustawa bezpośrednio dotyczy.

Posiadamy ogromny potencjał, który musimy wykorzystać. Nie zamykamy się jednak przed przedstawicielami innych grup zawodowych, których podobne restrykcje już spotkały lub mogą spotkać wkrótce. Pamiętajmy! Będzie nas więcej, będziemy bardziej skuteczni!

Jako grupa inicjatorów utworzenia stowarzyszenia podjęliśmy wstępne działania, które pozwolą na możliwie szybkie zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego z nas, jako przyszłych członków stowarzyszenia, będą bezcenne.

Zapewniamy, że cele tworzonej organizacji nie stoją w sprzeczności z zakresem zadań stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Ich dotychczasowa działalność dla dobra nas wszystkich zasługuje na najwyższe słowa uznania.

Naszą intencją jest natomiast zmobilizowanie i skoordynowanie działań jak największej grupy ludzi do realizacji wspólnego celu, którym jest obrona naszych praw do godnego życia po zakończonej służbie.

Apelujemy! Jeżeli przedstawione cele są Wam bliskie, organizujcie się na poziomie województwa. Wybierzcie dynamicznego lidera, który jako przedstawiciel środowisk byłych policjantów i funkcjonariuszy innych służb oraz żołnierzy zgromadzi wokół siebie grupę inicjatywną, a następnie weźmie udział w zebraniu założycielskim przyszłego stowarzyszenia.

Uznając potrzebę integracji, w bliskiej perspektywie przewidujemy członkostwo nowo powstałego stowarzyszenia w FSSM RP.

Uwaga! Działania muszą być podejmowane bezzwłocznie!
Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 607 753 416 lub 607 753 419  w godz. 10:00 – 16:00.

Liderów prosimy zgłaszać na adres e-mail: emrent2016@gmail.com z podaniem kontaktowego nr telefonu, na początek w celu weryfikacji i potwierdzenia zgłoszenia.

Kolejne informacje będą publikowane wkrótce.

                                                                   Grupa Inicjatywna

Dodano: 10 stycznia 2017 r.