Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/27/4032/wniosek_fssm_o_derogowani.html

Wniosek FSSM o derogowanie ustawy z grudnia 2016 z porządku prawnego

12.04.2017  Publikujemy wniosek, jaki skierowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych do władz polskich o uchylenie (derogowanie) normy prawnej w odniesieniu do represyjnej ustawy
z grudnia 2016 r.

We wniosku podkreśla się naruszenie zasad konstytucyjnych, niedopełnienie obowiązków prawnych, braku konsultacji społecznych, represyjno-odwetowy charakter ustawy, łamanie praw człowieka, brak legalnej definicji "totalitarnego państwa", itp.

Czytaj pełny tekst wniosku FSSM

Dodano: 12 kwietnia 2017 r.