Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/27/4028/inicjatywy_przeciwdzialan.html

Inicjatywy przeciwdziałania skutkom represyjnej ustawy z grudnia 2016

10.04.2017  Warte przeczytania dwa dokumenty świadczące o atywności środowisk służb mundurowych wobec represyjności ustawy z grudnia 2016 r.

1. Protokół posiedzenia w Warszawie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z 29 marca 2017 r.

2. Stanowisko Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,  że poza zorganizowaną ochroną i pomocą prawną funkcjonariuszy i żołnierzy objętych przedmiotową ustawą, niezbędne są dodatkowe działania prawne i społeczno-polityczne, zmierzaiące do uchylenia przedmiotowej ustawy oraz innych aktów prawnych, które niesłusznie represjonuią lub będą represjonowały funkcjonariuszy, żołnierzy i inne grupy zawodowe za okres służby i pracy w latach 1945-1990.

Dodano: 10 kwietnia 2017 r.