Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html

Uchwała RK SLD ws. ustawy represjonującej emerytów mundurowych

15.12.2018  Obradująca w Warszawie Rada Krajowa SLD przyjęła uchwałę w sprawie ustawy represyjnej wobec emerytów mundurowych.

Oto tekst uchwały:

UCHWAŁA
Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

16 grudnia 2016 roku posłowie PiS uchwalili ustawę „o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”. Tak zwaną ustawę dezubekizacyjną, a precyzyjnie represyjną.

Wskutek tej ustawy śmierć poniosło co najmniej 52 emerytów mundurowych. Popełnili samobójstwo, ze stresu dostali udaru mózgu lub zawału, zmarli w wyniku odstawienia leków, a nawet pożywienia.

55 tysięcy osób objętych ustawą i ich rodziny żyją w skrajnej nędzy. Wśród nich są także wdowy i sieroty po funkcjonariuszach.

W przededniu drugiej rocznicy uchwalenia tej haniebnej ustawy Sojusz Lewicy Demokratycznej oświadcza:

1. Nie zgadzamy się na stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec jakiejkolwiek grupy obywateli.

2. Odebranie komukolwiek praw nabytych uważamy za jawne bezprawie i bezprecedensowy akt agresji władzy wobec społeczeństwa.

3. Solidaryzujemy się ze środowiskiem osób objętych ustawą represyjną oraz ich rodzinami. Pamiętamy o Waszej krzywdzie i zrobimy wszystko, by przywrócić należne Wam świadczenia oraz ukarać winnych tragedii jaka Was dotknęła.

Rada Krajowa SLD

Warszawa, 15 grudnia 2018 r.