Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4787/komunikat_ze_spotkania_sr.html

Komunikat ze spotkania środowisk generalskich

10.10.2018 Poniżej komunikat ze spotkania środowisk generalskich, które odbyło się w Warszawie 27 września br. i przyjęte tam stanowisko.

"27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele:
- Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz ogniw terenowych stowarzyszeń generalskich,
- Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,
- Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej,
- Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej,
- cywilnych i wojskowych służb specjalnych (UOP, AW, ABW, WSI, SWW, SKW),
- Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
- Służby Więziennej,
- Służby Celnej.

Zgromadzeni generałowie wyrazili następujące stanowisko:

1. W trosce o bezpieczeństwo Polski i Polaków wyrażamy niepokój z powodu pogłębiających się podziałów w społeczeństwie i instytucjach stanowiących podstawy państwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, uznaniem ciągłości działania Państwa i jego służb, które w każdych warunkach ustrojowych i politycznych dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa i zapewnienie funkcjonowania Państwa. Dzisiejsze, wysokie bezpieczeństwo naszych obywateli to zasługa wielu pokoleń funkcjonariuszy i żołnierzy uczciwie służących Ojczyźnie.

2. Wypracowane długoletnią służbą świadczenia emerytalne i rentowe wszystkich służb mundurowych i ich rodzin uważamy za nienaruszalne.
Obniżanie tych świadczeń może następować wyłącznie na drodze indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć w procesach sądowych, po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, z zachowaniem prawa do obrony, stosownie do obowiązujących gwarancji konstytucyjnych.

3. Dostrzegamy potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich środowisk i organizacji reprezentujących formacje mundurowe.

Deklarujemy wspólne działania w kluczowych obszarach dotyczących naszych środowisk i szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa.

W tym celu powołujemy Konwent Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejdą reprezentanci organizacji generalskich wszystkich służb mundurowych. Konwent i organizacje generalskie rekomendują wspieranie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako najszerszej reprezentacji środowisk służb mundurowych.
Na poziomach lokalnych zachęcamy wszystkich byłych żołnierzy i funkcjonariuszy do większej integracji, wspólnych spotkań, wzajemnej pomocy. Szczególną rolę w działalności „ku dobru wspólnemu” upatrujemy w aktywności byłych przełożonych i dowódców.

4. Zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów sił zbrojnych i służb mundurowych do większej aktywności w życiu politycznym. Warto kandydować i włączać się w prace samorządu terytorialnego czy parlamentu ale wyłącznie z list ugrupowań, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.
Byłym żołnierzom i funkcjonariuszom aktywnie reprezentującym nasze środowiska deklarujemy jak najdalej idące wsparcie."