Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4472/uzasadnienie_wniosku_sedz.html

Uzasadnienie wniosku sędziów SO do Trybunału Konstytucyjnego

15.02.2018 Publikujemy uzasadnienie sformułowane przez trzech sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie do pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją ustawy z 16 grudnia 2016 r.

Liczące prawie 20 stron opracowanie uzasadnienia wniosku, ale interesujące i warte przeczytania przez wszystkich dotkniętych represjami za pomocą aktu prawnego z 16 grudnia 2016 r., ktory – jak wynika z argumentów sędziów – przeczy zasadom prawnym demokratycznego państwa, członka Unii Europejskiej.

Przeczytaj cały tekst uzasadnienia TUTAJ

Adiustacja, wyróżnienia w tekście - nim

Dodano: 15 lutego 2018 r.