Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

GALERIE FOTO

Obraz 4870

Uważam, że...

Transport kolejowy i wodny wymaga rozwoju w Europie

– Sytuacja w Unii Europejskiej dotycząca przepustowości transportu jest niestety z roku na rok gorsza. Wynika to z coraz częstszego, swobodnego przemieszczania się obywateli wewnątrz Unii Europejskiej oraz ze wzrostu skali transportu towarów.

Odzwierciedla to coroczny wzrost produkcji, zauważalny zwłaszcza w ostatnich trzech latach oraz rozbudowa powiazań kooperacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem przełamania problemów komunikacyjnych jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej.

Prawdziwy, wspólny europejski rynek usług kolejowych wymaga jego otwarcia na konkurencję, zintegrowanego zarządzania korytarzami transportu towarów oraz niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Niedocenianym nadal rodzajem transportu jest żegluga śródlądowa. W jej rozwoju tkwią nadal bardzo duże rezerwy, których uwolnienie wymagałoby likwidacji licznych barier technicznych, organizacyjnych i prawnych. Jest to bowiem najbardziej efektywny ekonomicznie i społecznie rodzaj transportu, którego dodatkowym walorem jest korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Zwróciłem uwagę na powyższe problemy podczas majowych obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Janusz Zemke

Bruksela,

2 maja 2018 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 635

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

Internauci piszą...

Skargi do Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Pośle.
Jestem emerytowanym funkcjonariuszem, objętym tą nieszczęsną ustawą dezubekizacyjną. (...)
W związku z podejmowanymi przez Pana, panią K. Łybacką i B. Liberadzkim działaniami – w naszym środowisku powstają różne pomysły, aby wesprzeć Państwa działanie.
Rzecz w tym, iż w mojej ocenie, trzeba najpierw z Panem uzgodnić czy takie amatorskie działania mają sens, czy nie zaszkodzą, a dopiero potem je realizować.
Aktualnie inicjowana jest akcja pisania skarg do PE, korzystając z formularza internetowego.
Czy w Pana ocenie DZIŚ, powinniśmy takie skargi pisać?
Czy mamy na Pana ręce przesyłać grupowe zestawienia kto taką skargę napisał?

Czy możemy i powinniśmy pisać informacje do pani komisarz Marianne Thyssen? Mógłbym wspólnie z kolegami z Polski podjąć się organizacji zbiorowych wystąpień, np. osób mających po 1000 zl emerytury brutto, posiadających na utrzymaniu niepełnosprawnego męża, dziecko, którym w związku z tym, że mają emeryturę nie przysługuje pensja 1440 zl, jaka otrzymują ci, co się opiekują
niepełnosprawnymi, ale zrezygnują z pracy.

Ewentualnie o czym napisać do pani komisarz, co będzie efektywniejsze listy, e-maile indywidualne, a może z podpisami ale zbiorowe?
Serdecznie proszę o Pana wskazówki i dziękuję za dotychczasowe wsparcie.

Z poważaniem
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 10 maja 2018 r.

***
Odpowiedź posła Janusza Zemke:


W związku z Pana pytaniami proponuję, by kierować nadal skargi do Pani Komisarz M. Thyssen - zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Jest rzeczą istotną, by Komisja Europejska miała nieustanną świadomość, że należy w Polsce rozwiązać problem osób, którym niesłusznie, drastycznie ograniczono świadczenia emerytalne i rentowe.
Nawiązując do Pana pytań, sugeruję, by skargi do Komisji Europejskiej miały charakter indywidualny i były składane za pośrednictwem oficjalnego formularza elektronicznego na stronie Komisji Europejskiej.

Proponuję także, by akcję tę skoordynować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych (fssm.pl), która podejmuje w tym zakresie szereg inicjatyw.

Janusz Zemke

Bruksela, 15 maja 2018 r.

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 4275

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

10703963
Obecnie stronę przegląda
62 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty
  • UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM! 12 maja br. w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosował dwa kolejne adresy e-mail sposród członków ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Są to adresy: edytagladysiak@...pl oraz ejeli@...pl Gratulujemy!

Komunikaty

* Na sobotę, 26 maja br. eurodeputowany Janusz Zemke zaproszony został do udziału
w spotkaniach poselskich na terenie Rzeszowa:

godz. 10.00 – udział w otwarciu turnieju
z okazji Sportowego Dnia Dziecka (Hala Sportowo-Widowiskowa "Podpromie" im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10),
godz. 11.00 – spotkanie w władzami samorządowymi Rzeszowa (Urząd Miasta, Rynek 1),
godz. 12.00 – konferencja prasowa na Rynku Starego Miasta. Temat: "Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony",
godz. 16.00 – otwarte spotkanie
z mieszkańcami miasta (Teatr "Maska", ul. Mickiewicza 18).

* 22 maja br. o godz. 18,50 w "Wydarzeniach" Polsatu poseł Janusz Zemke komentował zapowiedź D. Trumpa o zastosowaniu nawet sankcji wobec europejskich firm angażujących się w budowę gazociągu Nord Stream II.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 21 maja br.  programie "Polska i Świat" TVN24 poseł Janusz Zemke mówił o dyrektywie Komisji Europejskiej zakazującej po roku 2030 stosowania plastikowych naczyń i sztućców jednorazowych oraz zobowiązującej producentów do używania surowców bardziej ekologicznych.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 14 czerwca br. w Mogilnie odbędzie się VII Mogileńskie Dyktando 2018, nad którym patronat honorowy sprawować będzie poseł Janusz Zemke.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

* 19 maja br. o godz. 12,00 w Sali Głównej Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 6A, poseł Janusz Zemke wziął udział w konferencji pt. "Polska w Europie, Europa w Polsce". Organizatorem konferencji –  z okazji 14-lecia Polski w UE – był Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Poseł wygłosił referat nt. "Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo w Europie". Referaty wygłosili także: prof. Paweł Bożyk, prof. Adam Gierek, prof. Wojciech Lamentowicz, prof. Jerzy Siemianowicz.

* W dniach 18-20 maja br. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku (pow. mogileński) odbył się VIII Zlot Pojazdów Militarnych i Ratowniczych. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* W dniach 14 - 17 maja w Parlamencie Europejskim eurodeputowani pracują w komisjach parlamentarnych oraz w specjalnych konferencjach i wysłuchaniach publicznych, jak to, które odbyło się w ramach prac komisji SEDE (Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony) pt. "Prawa żołnierzy w krajach członkowskich Unii Europejskiej", czytaj więcej...

* 12 maja br. w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się Krajowa Konwencja samorządowa SLD, w której uczestniczył poseł Janusz Zemke jako członek władz krajowych partii. Na fot. z delegacją województwa kujawsko-pomorskiego. "SLD - Lewica razem" przyjęła dziś program wyborczy pt. "Silny samorząd, demokratyczna Polska"Przemówienie Włodzimierza Czarzastego w FB

* 12 maja br. poseł Janusz Zemke wylosował dwa adresy e-mail z grona osób grupy ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r. Szczęśliwcami okazali się posiadacze adresów: edytagladysiak@...pl oraz ejeli@...pl. Gratulujemy!

* 8 maja br. na łamach "Expressu Bydgoskiego" ukazał się artykuł Krzysztofa Błażejewskiego pt. "Polityka nawet nad trumną", nawiązujący do sobotniego pogrzebu gen. dyw. Zbigniewa Blechmana, b. dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na którym nie było asysty wojskowej. Cytowana jest wypowiedź posła Janusza Zemke zawierająca oburzenie i deklarację wystąpienia do prezydenta RP ze stosownym protestem, czytaj wiecej...

* UWAGA członkowie grupy ZEMKE TEAM!
12 maja br. w Warszawie poseł Janusz Zemke wylosuje dwa kolejne adresy e-mail sposród członków ZEMKE TEAM, których właścicieli zaprosi na wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 22-26 czerwca 2018 r.

* 7 maja br. o godz. 11,00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie obradował Społeczny Lewicowy Komitet Honorowy Stulecia Odzyskania Niepodległości, którego członkiem jest poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...; na www.daszynski2018.pl oraz TUTAJ. Na przewodniczącego Komitetu wybrano b. prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

* 4 maja br. o godz. 19,40 poseł Janusz Zemke był jednym z gości "Faktów po Faktach" w TVN24. Interlokutorem posła był wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka. Tematy dyskusji to referendum prezydenta RP, strajk niepełnosprawnych i kampania wyborcza kandydatów na preyzdenta Warszawy.

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Prawa żołnierzy w Unii Europejskiej

– Podczas wysłuchania na posiedzeniu Komisji SEDE w Parlamencie Europejskim 15 maja br. na temat "Praw żołnierzy w krajach członkowskich Unii Europejskiej" był obecny przewodniczący Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL) Emmanuel JACOB. Ja zabrałem głos, mówiąc o różniących się od innych krajów, prawach polskich żołnierzy i tych, którzy zakończyli już służbę w armii.

Uznałem, że punktem wyjścia tej dyskusji w PE powinna być teza, że żołnierz to także obywatel. Natomiast problem polega na tym, że w państwach unijnych - jeżeli temu się dokładniej przyjrzeć - to żołnierze mają zupełnie różne prawa. Są państwa, gdzie mogą oni tworzyć związki zawodowe, ale ja, jako poseł z Polski wiem, że w Polsce żołnierz dopóki służy nie może tworzyć związku zawodowego, a przykładowo funkcjonariusz policji ma do tego prawo.

Jeżeli tak jest i żołnierz będąc w trakcie służby, nie może być członkiem ani żadnej partii, ani też żadnego związku, to szczególna rola przypada instytucjom, które się wypowiadają za żołnierzy i w ich imieniu, w warunkach Polski jest to Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pragnąłem zwrócić uwagę na aspekt, który się tam nie pojawił. Otóż te różnice w trakcie służby mogą być i są często bardzo dotkliwe. Moim zdaniem, bardzo dotkliwą krzywdą i różnicą jest to, co się dzieje w Polsce, gdzie jakoby prawa żołnierza, czy też potem emeryta po zakończeniu jego służby w wojsku, zależą od tego, kiedy on tę służbę zaczął.

Po rewolucji 1990 r., która miała miejsce w Polsce i na szczęście była rewolucją pokojową – jeżeli ktoś zaczął służbę po 90-tym roku, to ma prawa wszelkie, a jak miał pecha i urodził się wcześniej, skończył szkołę oficerską kilka lat wcześniej, to niestety, części tych praw nie ma.

Wraz z przejściem na emeryturę ci żołnierze tworzą różne związki i stowarzyszenia, ale nie mają prawa wejścia do jednostek, a jak umierają, to żadna asysta wojskowa im nie przysługuje! Miałem na świeżo w pamięci niedawny pogrzeb gen. dyw. Zbigniewa Blechmana, długoletniego dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, gdzie nie dano zgody choćby na wojskową asystę.

Dlaczego o tym mówiłem? Ponieważ jest to dotkliwy problem polityczny oraz społeczny.

Apeluję, abyśmy głośno protestowali, kiedy żołnierzy oraz funkcjonariuszy dzieli się i różnicuje li tylko ze względu na moment, w którym rozpoczęli swoją służbę. Nie ciąży na nich żadna wina, nie byli karani, ale ten moment jest zbyt często czynnikiem dyskryminującym.

Prosiłem obecnych na wysłuchaniu w PE, aby w swoich pracach i wypowiedziach – ja wiem, że EUROMIL zna ten polski problem – zwracali uwagę na ten aspekt, ponieważ zaczynamy mieć podział na żołnierzy i funkcjonariuszy li tylko ze względu na moment rozpoczęcia służby.

W odpowiedziach na głosy w dyskusji, do mojego wystąpienia odniósł się Emmanuel Jacob, przewodniczący Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL):

"– Bardzo cieszę, że wypowiedział się Pan, Panie Zemke, w imieniu Polski, i że akceptuje Pan fakt, iż żołnierze są obywatelami umundurowanymi, i że poszczególne prawa w państwach członkowskich są problematyczne.

Mówiliśmy o związkach zawodowych, o zrzeszaniu się żołnierzy w Polsce, ale jest również problem dyskusji o systemie emerytalnym, zdajemy sobie z tego sprawę. Staramy się śledzić wydarzenia na bieżąco i kontaktujemy się z polskimi stowarzyszeniami, a także obrońcami praw człowieka oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który z uwagą śledzi to, co się dzieje oraz to, co Państwo robią w Parlamencie Europejskim.

Pragnę powiązać to, w jaki sposób personel wojskowy jest reprezentowany w polskim wojsku i tam także widzimy problemy dla danych stowarzyszeń, które powinny bronić tego personelu wojskowego, aby dobrze działały, ponieważ w dużej mierze są one zależne od dobrej woli rządu oraz od wojska.

Tak więc automatycznie blokujemy głos oraz sposób wyrażania przedstawicieli wojska. Powinniśmy kontynuować ten kierunek, to jest nieakceptowalne, żeby personel wojskowy - tak jak w Państwa przypadku tyle lat po transformacji i bez sytuacji, w której ktoś popełnił przestępstwo – traci część swojej emerytury, tylko dlatego, że byli na jakimś stanowisku w danym momencie historycznym.

Nie pomogę państwu mówiąc, że Polska nie jest sama, ten sam problem mamy w Czechach i to już od wielu lat. Tam także staramy się otworzyć na nowo tę dyskusję, a obecny rząd nie chce z nami na ten temat rozmawiać.".

Myślę, że w ten sposób udało się nagłośnić problemy występujące w Polsce i zainteresować nimi odpowiednie europejskie gremia.

Janusz Zemke

Bruksela,

17 maja 2018 r.

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1253

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1321

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

26 Maja 2018
Sobota
Imieniny obchodzą: Ewelina, Marianna i Paulina
Do końca roku zostało
219 dni.

Ostatnia aktualizacja

0
Wersja PDF Powiadom znajomego Drukuj

Spotkanie OIU w Radomiu

7.09.2017  Poniżej zamieszczamy tekst sprawozdania ze spotkania Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, odbytego 28 sierpnia w Radomiu.


W prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego 6, odbyła się konferencja zorganizowana przez Radomski Komitet Protestacyjny, zrzeszający funkcjonariuszy dotkniętych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 roku, w ramach cyklu spotkań z kierownictwem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

W spotkaniu uczestniczyło przeszło 150 osób:
1. Ze strony organizatorów:
• Przedstawiciele jednego z Mazowieckich Komitetów Protestacyjnych, skupiającego funkcjonariuszy wyklętych z Radomia i okolic pod przewodnictwem kolegi Dariusza Jasińskiego;
• Represjonowani emeryci i renciści służb mundurowych.
2. Zaproszeni goście:
• Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pan Andrzej Rozenek;
• Zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pan gen. Marek Dukaczewski;
• Rzecznik Prasowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Pani Beata Kornacka;
• Poseł Michał Kamiński – Unia Europejskich Demokratów;
• Poseł Leszek Ruszczyk – Platforma Obywatelska;
• Mecenas Borysław Szlanta;
• Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu kolega Robert Król;
• Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Radomiu mjr Stanisław Kuśmierski;
• Prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk Władysław Dobrzański;
• Prezes Radomskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych płk Jan Kleczkowski;
• Przedstawiciele Zarządu Nowoczesnej w Radomiu Patryk Fajdek i Ewa Zarychta;
• Przewodniczący SLD w Radomiu – Marcin Dąbrowski;
• Działacz Ruch Społeczny OD NOWA (OD – Obywatelska Demokracja) wywodzący się z KOD-u Waldemar Bukalski.

Z uwagi na stan zdrowia nie przybyła posłanka Kornelia Wróblewska (.Nowoczesna), uprzednio przesyłając list, który został odczytany w czasie spotkania. Nie przybyli również zaproszeni na spotkanie: poseł Mirosław Maliszewski – reprezentujący PSL oraz poseł Robert Dariusz Mordak – reprezentujący partię Kukiz 15, którzy w tym czasie wykonywali obowiązki poselskie, pracując w Komisji Rolnictwa, o czym wcześniej nas powiadomili. Poseł Maliszewski w trakcie rozmowy telefonicznej, wyjaśniając przyczyny swojej absencji (komisja sejmowa zwołana w trybie nadzwyczajnym, w związku z nawałnicami) potwierdził, iż uważa ustawę represyjną za niesprawiedliwą i będzie nasze działania wspierał.

Spotkanie w imieniu organizatorów i grona emerytów/rencistów otworzył kolega Dariusz Jasiński, witając zaproszonych gości oraz licznie przybyłych represjonowanych emerytów i rencistów, wśród których byli również koledzy niepełnosprawni pod opieką bliskich.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć 13. ofiar PiS-owskiej ustawy represyjnej, którzy NIE byli oskarżeni, NIE byli skazani, a zaszczuci i pozbawieni środków do życia.

Zgodnie z prośbą posłanki Nowoczesnej Kornelii Wróblewskiej kolega Jasiński odczytał jej list, którego zarówno treść, jak i forma wzbudziła u zebranych wzruszenie i zadowolenie. W swym liście parlamentarzystka negatywnie oceniła ustawę represyjną, drastycznie obniżającą świadczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie w imieniu swojego klubu parlamentarnego zapewniła o wsparciu Inicjatywy Ustawodawczej, w zakresie wyeliminowania ustawy represyjnej z obiegu prawnego.

Oto obszerny fragment tego listu, cyt:
"Szanowni Państwo, ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 roku w sposób skrajny pokazuje prawdziwe intencje partii rządzącej oraz jej podejście do naszego państwa, do obywateli i do prawa.
Prawo i Sprawiedliwość, w sposób jawnie sprzeczny z nazwą partii, działa niesprawiedliwie, łamiąc prawo powszechnie obowiązujące w Polsce. PiS cały czas nie rozumie, że wygrane wybory w żaden sposób nie uprawniają do pomijania takich wartości, jak: ochrona praw nabytych, prawo do godziwego zabezpieczenia emerytalnego czy sprawiedliwość społeczna.
Mnie, polityczkę zajmującą się pomocą społeczną, szczególnie boli Państwa sytuacja.

Oto ponad 50 tysięcy funkcjonariuszy w całej Polsce, bez udowodnienia jakichkolwiek win, ma obniżane o średnio 60 % świadczenia emerytalne i rentowe. Szczególnie boli mnie obniżanie rent rodzinnych dla wdów po byłych funkcjonariuszach. Wszyscy wiedzą, że te kobiety są już zwykle w mocno podeszłym wieku. Często są schorowane i samotne. Niejednokrotnie nie mogą liczyć na niczyją pomoc. A przecież nie ma żadnej ich winy w tym, że wśród funkcjonariuszy państwa w latach słusznie minionych były osoby łamiące prawa człowieka. Tak, nie zapominajmy, że takie osoby były wśród funkcjonariuszy PRL-u. Ale po to właśnie w 1990 roku przeprowadzano weryfikację!

Myślę, że nie będę w błędzie mówiąc, że wśród tych 50 tysięcy dotkniętych ustawą represyjną nie ma nawet 1 % prawdziwych oprawców, gdyż oni, negatywnie zweryfikowani, nie spełniali nigdy wymogu długości wysługi, koniecznej by być zaliczanymi do emerytów mundurowych.

Jaka odpowiedzialność ciąży na wdowach, na dzieciach, na niepełnosprawnych członkach rodzin, którym całe wspólne życie minęło w poczuciu pewnej powinności w stosunku do państwa, w pokorze, w świadomości, że w tym domu służba jest najważniejsza?

Kto mógł przewidzieć, że na starość za to poświęcenie zostaną ukarani? I to przez kogo? Przez państwo, któremu wszyscy służyli! A dlaczego? Bo jeden przepełniony nienawiścią człowiek postanowił zinterpretować historię nie według faktów, tylko według własnego uznania, tak by przy okazji zastraszyć i podporządkować sobie społeczeństwo, rozpoczynając od poniżenia najbardziej zasłużonych.

Taka niesprawiedliwość, jaka Was dotknęła, budzi mój pełny sprzeciw i zawsze będę stała po Waszej stronie. Dlatego cieszy mnie Wasza inicjatywa ustawodawcza. Mam nadzieję, że trafi ona do Sejmu, a ja i inni posłowie Nowoczesnej będziemy mieli okazję pokazać, że popieramy Państwa inicjatywę. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie udałoby się Państwu zebrać wymaganych 100 tysięcy podpisów, to my deklarujemy, że natychmiast, gdy uzyskamy taką informację, złożymy nasz projekt ustawy w Waszej sprawie. Żałuję, że nie mogę być dziś razem z Wami. Zapewniam jednak, że towarzyszę Wam dobrą myślą i poparciem.
Kornelia Wróblewska".

Odczytany list posłanki Nowoczesnej uczestnicy konferencji nagrodzili gromkimi brawami. Zarówno forma, jak i treść listu (zwłaszcza tak otwarta deklaracja wsparcia) wywołała poruszenie i emocjonalne komentarze obecnych emerytowanych funkcjonariuszy i ich rodzin.

Następnie kolega Jan Lutek z Radomskiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (OIU) w skrócie przedstawił aktualny stan prawny, omówił represyjny charakter dokonanych zmian, (w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy”) wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 2016 roku w Sali Kolumnowej oraz przedstawił założenia dalszych działań w OIU.

Poniżej założenia wspomnianej wypowiedzi:
1. Stan faktyczny wynikający z realizacji ustawy represyjnej:
- Ustawa odbiera emerytom i rencistom służb mundurowych nabyte uprawnienia emerytalne za służbę zarówno przed 1990 rokiem, jak i po 1990 roku, tj. po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności;
- Analogicznie, bezzasadnymi i bezprawnymi restrykcjami obejmuje uprawnionych do rent inwalidzkich i rodzinnych, w tym także pobierających renty z tytułu kalectwa powstałego w czasie wykonywania zadań służbowych;
- Narusza podstawowe zasady konstytucyjne, takie jak: ochrona praw nabytych, niedziałanie prawa wstecz, zaufania obywateli do państwa, zasadę proporcjonalności, stosuje odpowiedzialność zbiorową i ma z gruntu charakter zemsty politycznej.

2. Zadania i cele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, którymi są:
• Opracowanie i wprowadzenie do Sejmu obywatelskiego projektu zmiany ustawy represyjnej;
• W tym zaangażowanie jak najszerszej liczby funkcjonariuszy i ich rodzin do zbierania podpisów;
2. Główne założenia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy represyjnej, który:
• Zakłada przyznanie wskaźnika 1,3 % zamiast 0,0 % za lata przepracowane do 1990 roku;
• Likwiduje zapis art. 15c ust. 3 - ograniczający wysokość emerytury do średniej z ZUS;
• Likwiduje zapis art. 8a;
• Przywraca stan prawny w zakresie rent zarówno funkcjonariuszy, jak i ich rodzin sprzed 16 grudnia 2016 r.

W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście, tj. :
Pan Andrzej Rozenek - Pełnomocnik Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

W swoim wystąpieniu stwierdził między innymi:

- Na wstępie wyjaśnił, dlaczego zajął się tą ustawą. Mianowicie, kiedy Wojciech Jaruzelski wprowadzał stan wojenny miał 12 lat, a tym samym nie mógł uczestniczyć w tego typu działaniach. Gdyby był starszy, nie wiadomo jakby mogło być. Przed 1990 rokiem państwo polskie istniało, zatem musiały działać służby dbające o bezpieczeństwo obywateli. Każda inteligentna i uczciwa osoba powinna zdawać sobie z tego sprawę. Zajął się tą ustawą również dlatego, aby przywrócić w Polsce normalność i dobre imię funkcjonariuszom, którzy ciężko pracowali, przykładowo w służbie kontrwywiadu, dbając o bezpieczeństwo naszego kraju, za co zostali w sposób skandaliczny ukarani w ramach odpowiedzialności zbiorowej, za czyny których nie popełnili.
- Ustawę należy wprowadzić do Sejmu i poddać debacie publicznej, aby odkłamać „parszywą propagandę” i czarny pijar lejący się z mediów publicznych.
- Wyjaśnił, że represjonowani muszą mieć świadomość, iż uwzględniając arytmetykę sejmową, przygotowana nowelizacja w obecnym parlamencie nie ma praktycznie szans na uchwalenie. Niemniej jednak zasadnym jest wprowadzenie tej ustawy do Sejmu, aby „sprawdzić” partie polityczne, jak zagłosują. Gdy przegramy te głosowania, ustawa może być kartą przetargową z politykami, bowiem jesteśmy wartościowym środowiskiem dla polityków.

Elektorat nasz musi pokazać swoją siłę.
- SLD już opowiedziało się za służbami mundurowymi, gdyż Włodzimierz Czarzasty podpisał porozumienie z Prezydentem FSSM RP – Zdzisławem Czarneckim, z którego wynika, iż SLD nie wejdzie w koalicję z żadną partią, która nie poprze tej ustawy.
- Podjęte zostały działania w przestrzeni międzynarodowej, mianowicie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim z udziałem przedstawicieli środowiska funkcjonariuszy pokrzywdzonych. Jest to zasługa europosła Janusza Zemke.
- Pan Andrzej Rozenek nie zgadza się z zapisami omawianej ustawy, bowiem ma ona charakter zemsty politycznej i łamie podstawowe zapisy Konstytucji RP oraz podstawowe normy prawne i społeczne, jak również zakłamuje – przekłamuje historię Polski, przedstawiając opinii publicznej wersje, że wszyscy, którzy pracowali w PRL-owskich służbach, niezależnie od wieku, okresu służby i zakresu obowiązków byli przestępcami i należy ich ukarać. Dlatego też zaangażował się w Obywatelką Inicjatywę Ustawodawczą, celem wsparcia funkcjonariuszy służb mundurowych, w zakresie wyeliminowaniu tej ustawy z obiegu prawnego w drodze nowelizacji.
- Ponadto omówił zadania Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, polegającej między innymi na przygotowaniu projektu ustawy naprawczej i sposobie jej wprowadzenia do Sejmu RP.
- Nawiązał do wystąpienia kolegi Jana Lutka twierdząc, że ważne są przeliczniki procentowe, ale równie ważne jest przywrócenie dobrego imienia represjonowanym funkcjonariuszom, dlatego też założenia projektu nowelizacji przywracają:

  • elementarną zgodność przyjętych rozwiązań z Konstytucją RP oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka;
  • stan prawny, który odbuduje zaufanie obywateli do państwa;
  • zmierza do wyłączenia z systemu prawnego ustawy szkodliwej i motywowanej jedynie celami politycznymi, pozbawionej jakichkolwiek racji społecznych oraz prawnych, nacechowanej populizmem i propagandą,
  • proponowane rozwiązania zmierzają do wyeliminowania niesprawiedliwości polegającej na przypisywaniu byłym funkcjonariuszom podlegającym ustawie negatywnego znaczenia ich służby, tym samym przywrócenia im dobrego imienia.

- Apelował o konsolidację wszystkich represjonowanych wokół tego zadania, w tym między innymi na aktywnym uczestnictwie w zbieraniu podpisów umożliwiających wprowadzenie projektu ustawy do Sejmu. Takich podpisów powinno być co najmniej 200 tysięcy. Dlatego też należy konsolidować się do tego zadania pod auspicjami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, organizując się w lokalnych Komitetach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.
- Wyraził pogląd, iż w przyszłości należy rozliczyć autorów ustawy represyjnej, być może w drodze „dekaczyzacji”;
- Zobowiązał się do świadczenia szerokiej pomocy w zakresie medialnym i organizacyjnym.

Pan gen. Marek Dukaczewski – zastępca pełnomocnika Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej,

W wystąpieniu generał Dukaczewski poruszył następujące kwestie:
• Powitał wszystkich uczestników konferencji, również tych, którzy przybyli służbowo, są obok budynku, a może i na sali, bowiem niebawem mogą się znaleźć w podobnej sytuacji.
• Wyraził zadowolenie z faktu, iż środowisko represjonowanych funkcjonariuszy jest zjednoczone i tak licznie uczestniczy w konferencji, uznając to za dobry znak.
• W swej wypowiedzi poruszył aspekt represji wobec kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy jako akt niegodny państwa prawa i akt upodobniający się do aktów represji znanych z czasów z niedawnej historii totalitarnych Niemiec.
• Ponadto stwierdził, iż represja ta w niedługim czasie może przenieść się na środowisko wojskowe, ponieważ jest przygotowany już stosowny projekt ustawy.
• Zachęcał do walki o nasze prawa i dobre imię, by naszym dzieciom i wnukom w wyniku przekłamania historii nie wmówiono, iż byliśmy przestępcami, katami i oprawcami. Bowiem przed 1990 rokiem państwo polskie funkcjonowało, a my funkcjonariusze, obecnie represjonowani, dbaliśmy o bezpieczeństwo obywateli.
• Zdaniem gen. Dukaczewskiego, skoro nam odbiera się uprawnienia a przed 1990 rokiem wszystko było źle, to Ci, którzy wówczas się kształcili winni zrezygnować ze swoich tytułów i stopni naukowych itd.

Pan poseł Michał Kamiński - Unia Europejskich Demokratów, który:
• w imieniu Pani premier Ewy Kopacz podziękował za zaproszenie i przeprosił za jej nieobecność, bowiem z uwagi na obowiązki rodzinne nie mogła przybyć, jednocześnie zapewniła o swoim wsparciu środowiska represjonowanych funkcjonariuszy;
• przeprosił za niewielkie spóźnienie, gdyż uczestniczył w pracach Komisji ds. Rolnictwa, której przewodniczył poseł PSL Mirosław Maliszewski i zapewne z tych względów nie mógł przybyć na konferencję;
• podobnie jak we wcześniejszych wystąpieniach medialnych w sposób bardzo stanowczy określił tę ustawę jako perfidny, haniebny akt zemsty ludzi małostkowych, ludzi burzących w Polsce ład demokratyczny;
• Wyraził swoje poparcie dla naszego środowiska i zaapelował o pełną konsolidację wobec jednego, wspólnego celu tj. walki o przywrócenie godności i dobrego imienia funkcjonariuszy;
• Podziękował funkcjonariuszom za ich pracę, bowiem jak stwierdził cyt, „dzięki nim czuł się bezpieczniej”.

Pan poseł Leszek Ruszczyk - Platforma Obywatelska, który:
• W imieniu Pani Premier Ewy Kopacz podziękował za zaproszenie i przeprosił za jej nieobecność, zapewniając jednocześnie o wsparciu naszego środowiska;
• W całej rozciągłości zgodził się z opiniami przedmówców, uznając omawianą ustawę za skandaliczną, zapewniając o swoim wsparciu;
• Odniósł się do ustawy represyjnej z 2009 roku, której autorem była Platforma Obywatelska, stwierdzając, iż wówczas był samorządowcem i być może, zachowałby się inaczej.
• Podziękował za materiały przekazane przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, stwierdzając, że przekaże je przewodniczącemu Klubu PO, gdzie będą poddane dyskusji w celu wypracowania stanowiska.

Funkcjonariusz Robert Król - wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów garnizonu mazowieckiego, który:
- Podziękował za zaproszenie, zgodził się z opiniami przedmówców w zakresie represyjnego charakteru ustawy i konieczności wyeliminowania jej z obiegu prawnego; - Zapewnił o wsparciu obecnie służących Policjantów środowiska represjonowanych funkcjonariuszy.

Pan mjr Stanisław Kuśmierski - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Radomiu: - Przedstawiciel emerytów wojskowych podkreślił, że praktycznie wszystkie środowiska byłych żołnierzy Wojska Polskiego jednomyślnie uznały działania obecnego rządu wobec funkcjonariuszy służb mundurowych jako szczególnie niegodziwe; - Podkreślił, że solidaryzują się z naszym środowiskiem i zdecydowali, iż włączą się w pomoc funkcjonariuszom „wyklętym” we wszystkich formach (protesty, zbieranie podpisów). Dodał, iż już podejmował z tutejszym komitetem protestacyjnym wspólne działania; - Wyjaśnił, że mają świadomość, iż projekt tzw. ustawy „degradacyjnej” jest już złożony w Sejmie, a znając sposób legislacji wystarczy jedna noc i ich środowisko będzie kolejną grupą prześladowaną.

Kolejni zaproszeni goście, tj.:

- prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk Władysław Dobrzański;
- prezes Radomskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych płk Jan Kleczkowski;
- przedstawiciele Zarządu Nowoczesnej w Radomiu Patryk Fajdek i Ewa Zarychta;
- przewodniczący SLD w Radomiu – Marcin Dąbrowski;
- działacz Ruch Społeczny OD NOWA (OD – Obywatelska Demokracja) wywodzący się z KOD-u Waldemar Bukalski.

W imieniu własnym oraz reprezentowanych organizacji wyrazili negatywne stanowisko wobec zastosowanych represji w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy służb zarówno tych sprzed 1990 roku jak i po 1990 r. Zobowiązali się do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na etapie wprowadzenia do Sejmu oraz zbierania podpisów.

Na zakończenie swoje poparcie wyraził Pan mecenas Borysław Szlanta, udzielając jednocześnie wskazówek co do sposobu procedury odwoławczej i odwołań przed sądami. Apelował, by procedura ta nie kończyła się na jednym posiedzeniu, aby dostarczać sądowi coraz to nowe dowody, nowych świadków itd. Pan Borysław Szlanta wyraził oburzenie z powodu niekonstytucyjności tej ustawy.

Konferencję zakończył gen. Marek Dukaczewski jeszcze raz dziękując uczestnikom za tak liczne przybycie.

Należy podkreślić, iż wystąpienia zaproszonych gości były nacechowane ogromną znajomością problemu. Ponadto były pełne empatii i zrozumienia środowiska represjonowanych funkcjonariuszy. Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem, zadowoleniem, a często z pozytywnym zaskoczeniem słuchali zapewnień o pomocy i wsparciu polityków i środowisk społecznych, w zakresie wyeliminowania ustawy represyjnej z obiegu prawnego.

Bardzo emocjonalne, pełne energii i widocznego zaangażowania wystąpienie Pana Andrzeja Rozenka na sali było tlenem dla duszonych represjami i obelgami wyklętych.

Poseł Michał Kamiński z wrodzoną sobie swadą i umiejętnościami retorycznymi mimo, że mówił o sprawach często dramatycznych robił to w sposób, który budził nadzieję. Atmosfera spotkania dostarczyła byłym funkcjonariuszy wyklętym wiele otuchy i pozytywnych emocji.

W trakcie trwania konferencji coraz bardziej to co było niemożliwe, stawało się możliwe. Mimo, że wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że obecny obóz rządzący przepojony nienawiścią i cynizmem będzie robił, wszystko, by „decyzje śmierci” dotykały coraz większe rzesze środowisk im nieprzychylnych (nie tylko mundurowych). Fakt, że praktycznie wszystkie ugrupowania opozycyjne wskazywały na niekonstytucyjność ustawy, deklarując wsparcie, znacznie psychicznie podbudował represjonowanych. To bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście niezwykle szybko rosnącej liczby wpisów w Białej Księdze. Zarówno same stanowiska, jak również forma ich prezentowania przez zaproszonych gości wlała w uczestników ogromną ilość optymizmu, która z pewnością będzie siłą napędową, w walce o przywrócenie godnego imienia represjonowanych. Do wielu wyklętych dotarło, że nie wszyscy rodacy widzą w nich „oprawców” i że naród polski to nie tylko wyznawcy „prawd” głoszonych z drabinki, ale również osoby, które mimo młodego wieku nie dały się zmanipulować propagandzie tzw. „telewizji narodowej”.

Radomski Komitet Protestacyjny w imieniu Funkcjonariuszy Wyklętych DZIĘKUJE wszystkim GOŚCIOM za słowa otuchy, za daną nadzieję i obiecaną pomoc.
DZIĘKUJEMY!!

http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/region/a/radom-politycy-przeciwko-obnizce-emerytur-mundurowych,12431594/

 

Dodano: 7 września 2017 r.