Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4227/apel_b__szefow_msw__sluzb.html

Apel b. szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy

26.08.2017 Publikujemy apel b. szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy, zamieszczony m.in. na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

"Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną". Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem totalitarnym"), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski.

Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa.

Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami.
Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej.

Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często - jak np. rodziny oficerów wywiadu - nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy.

Ustawa podważa zaufanie do państwa, dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec osób, które przeszły już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego stanu zmienić.

Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami" i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń.

Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia.

W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony.

Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.

Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie.

Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu.

Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć.

Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów oraz ich rodziny.

Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go.

Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy.

Paweł Białek - wiceszef ABW 2007-12
Krzysztof Bondaryk - szef ABW 2007-14
Wojciech Brochwicz- prawnik
Marek Chmaj - prawnik
Zdzisław Czarnecki - szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Wojciech Czuchnowski - dziennikarz
Zbigniew Ćwiąkalski - prawnik
Marek Dukaczewski - b. szef WSI
Krzysztof Dusza - wiceszef SKW 2007-15
Henryk Jasik - szef wywiadu UOP 1990-95
Jacek Kondracki - prawnik
Andrzej Kratiuk - prawnik
Andrzej Milczanowski - szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95
Piotr Niemczyk - szef Zarządu Wywiadu UOP
Janusz Nosek - szef SKW 2008-12
Jan Ordyński - dziennikarz
Piotr Pytlakowski - dziennikarz
Adam Rapacki - b. szef CBŚ
Andrzej Rozenek - dziennikarz
Waldemar Skrzypczak - b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13
Piotr Stasiński - dziennikarz
Jan Widacki - prawnik
Paweł Wojtunik - b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15
Rober Zieliński - dziennikarz
Jacek Żakowski - dziennikarz
Edyta Żemła - dziennikarka

https://www.fssm.pl/nie-mozemy-milczec

Dodano:26 sierpnia 2017 r.