Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4183/pozyteczne_spotkanie_w_ol.html

Pożyteczne spotkanie w Olsztynie

28.07.2017 W siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, partii, której posłowie w Sejmie RP, jako jedyni głosowali przeciw tzw. pierwszej ustawie dezubekizacyjnej, 20 lipca 2017 r. – blisko stu emerytów i rencistów mundurowych: policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a także członków i sympatyków SEiRP z Warmii i Mazur – spotkało się z gen. Markiem Dukaczewskim i prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim.


W spotkaniu wzięli także udział: Władysław Mańkut – przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, Jerzy K. Kowalewicz – prezes ZW SEiRP w Olsztynie, Andrzej Leszczyński – koordynator działań antyrepresyjnych w Olsztynie, Bogdan Micek – prezes Olsztyńskiego Koła SEiRP.

Tematem spotkania była ocena sytuacji po wejściu w życie „drugiej ustawy represyjnej”, sposoby minimalizowania jej skutków przez skargi i odwołania od decyzji ZER, a także informacja o projekcie obywatelskiej ustawy zmieniającej (na mniej dolegliwe) zapisy „drugiej ustawy represyjnej”.

W wypowiedziach wyrażano niepokój, że ustawa z 2009 r. pozwoliła i ośmieliła rządzących do kolejnych represji skierowanych do wszystkich służb mundurowych. Przekonanie, że następne środowiska mundurowe „dostaną za swoje”, jest niemal powszechne i nie kryją się z takimi zamiarami władający Polską, przygotowując nowe projekty represji, jak chociażby znany już projekt ustawy dotyczących żołnierzy Wojska Polskiego, w którym przewidziane jest „bez sądowe” odbieranie stopni wojskowych.

Zebrani wskazywali na fakt, że ustawy represyjne, ta pierwsza dotycząca „członków organizacji przestępczej”, jak i druga karząca „służących państwu totalitarnemu”, obecnie nie znajdują tzw. publicity, nie są widziane, słyszane, publikowane w mediach. Takie medialne przemilczanie ma stwarzać wrażenie, że „represje” zostały nałożone słusznie, że dotyczą niewielkiej grupy społecznej, nie warto więc się tym tematem zajmować – nagłaśniając chociażby poszczególne indywidualne, tragedie.

Dlatego też zwrócono się do zaproszonych gości o wskazanie dróg, możliwości, sposobów na zachowanie tego wszystkiego, co wypracowaliśmy służąc uczciwie z oddaniem Polsce, jej legalnym władzom i społeczeństwu.

Celowe, z premedytacją, omijanie w procesie legislacji „ustaw represyjnych” trzech podstawowych praw naruszających prawa człowieka i obywatela wskazują jednoznacznie na złą wolę ustawodawcy, a są to: prawo nie działa wstecz; nieuznanie praw legalnie nabytych, w legalnym państwie oraz stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.
Generał Dukaczewski, jak i prezydent Czarnecki w swoich wypowiedział wskazywali na:

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD Władysław Mańkut zaoferował mundurowym wszelką możliwą pomoc organizacyjną i udostępnienie lokali (także w jednostkach terenowych SLD) na spotkania i konferencje.

Trzygodzinne spotkanie nie obyło się bez pytań. Zgromadzeni byli zbudowani merytorycznością odpowiedzi na nawet bardzo szczegółowe pytania dotyczące nierzadko spraw bardzo osobistych.
Tak jak oczekiwano, wypowiedzi gości podniosły nieco poziom optymizmu i nadziei na złagodzenie ostrości represji, przynajmniej jeśli chodzi o „drugą ustawę represyjną”.

Zródło: SEiRP

Dodano: 28 lipca 2017 r.