Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4180/odpowiedz_mswia_na_10_pyt.html

Odpowiedź MSWiA na 10 pytań FSSM

26.07.2017  Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która nadeszła po 4 miesiącach – na pytania skierowane do tego urzędu przez FSSM, a dotyczące ustawy z 16 grudnia 2016 r.

Pytań było aż 10 i niestety, nie wszystkie doczekały się rzeczowych wyjaśnień, są jednak takie, których treści mogą być przydatne przy pisaniu odwołań od decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne.

Pełny tekst odpowiedzi MSWiA z 17 lipca 2017 r.

Dodano: 26 lipca 2017 r.