Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_kursy/_news/16/0/2344/sepolno_krajenskie__dziec.html

Sępólno Krajeńskie. Dzieci angielskiego uczą się chętniej

W Sępólnie Krajeńskim zakończono drugą edycję kursu ,,Learning English is Fun”. Celem przedsięwzięcia była pomoc w przyswajaniu słownictwa na poziomie szkoły podstawowej uczniom, których rodzice nie są w stanie opłacić komercyjnych zajęć.

Dzieci wytypowano przy pomocy M-GOPS w Sępólnie Kraj.

W ramach wspomnianego projektu europosła Janusza Zemke, zajęcia były bezpłatne, a dzieci wyposażono w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt spełnił pokładane w nim nadzieje, ponieważ 70 proc. uczestników kursu zdecydowanie poprawiło swoje oceny z języka angielskiego w szkole, a u wszystkich przyczynił się do zwiększenia zaangażowania w naukę języka.

Do sukcesu przyczyniła się miła atmosfera na zajęciach, zabawy i gry językowe oraz drobne słodkie poczęstunki.

Stosowane metody i techniki angażowały uczniów emocjonalnie, budziły zainteresowanie, wdrażały do sprawnego posługiwania się językiem angielskim oraz zachęcały do efektywnego porozumiewania się i podejmowania współpracy z innymi. Program umożliwił realizację założonych celów, czego efektem są bardzo duże postępy uczniów oraz trwała motywacja do dalszej nauki.

Marek Złotucha
prowadzący kurs

Sępólno Krajeńskie, 7 lipca 2013 r.