Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_kursy/_news/16/0/2326/wielkie_rychnowo_____lear.html

Wielkie Rychnowo. „Learning English is Fun” – koniec zajęć

W Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie odbyło się uroczyste zakończenie jednej z kilku w regionie edycji kursu w ramach programu posła J. Zemke „Learning English is Fun”, czyli zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla dzieci z uboższych rodzin.

W arkana języka Szekspira młodocianych uczestników wprowadzała wolontariuszka Marta Szynkiewicz.
W ostatni dzień zajęć, 25 czerwca, siedmioro dzieci z rodzin objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pochodzących z Wielkiego Rychnowa oraz z okolicznych wsi, otrzymało podpisane przez posła dyplomy ukończenia kursu oraz ufundowane przez niego pendrive’y. Dyplomy i nagrody wręczył toruński asystent posła Tomasz Kruszyński.


Mali słuchacze, chwaląc się dobrymi ocenami na świadectwach szkolnych z języka angielskiego, do których z pewnością przyczynił się kurs wyrównawczy posła Janusza Zemke, przekazali na ręce Marty Szynkiewicz oraz posła pisemne podziękowania w imieniu swoim i dyrektorki szkoły.Szczególne podziękowania należą się właśnie Marcie Szynkiewicz za poprowadzone z sercem i zaangażowaniem zajęcia oraz dyrektorce Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie – Elżbiecie Arbart, która umożliwiła organizację zajęć na terenie placówki.tk

Fot. Agnieszka Zielaskowska

Wielkie Rychnowo, 26 czerwca 2013 r.