Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/6/1900/torun__juz_115_osob_oswoi.html

Toruń. Już 115 osób oswoiło się z komputerem

W Toruniu sukcesywnie organizowane są kolejne edycje kursu „Komputer oknem na świat”. Bezpłatne zajęcia, podczas których torunianie z pokolenia 50+ uczą się obsługi komputera, prowadzone są przez studentów – stażystów i praktykantów posła Janusza Zemke.

Na zdjęciach: stażysta, student politologii na UMK, Krystian Banaś rozpoczyna zajęcia ze słuchaczami 23. kursu, licząc od startu programu „Komputer oknem na świat” w Toruniu, w czerwcu 2011 r. Podczas tych kursów wiedzę o cyfrowym świecie zdobywało 115 seniorów.

Na zdjęciach poniżej: praktykant, student politologii na UMK, Wojciech Hopen wręcza dyplomy ukończenia kursu osobom, którym przekazywał tajniki wiedzy o komputerze i Internecie w ramach 22. grupy kursowej.

 

Fot. tk

Toruń, 12 listopada 2012 r.