Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/0/831/formularz_zgloszeniowy_na.html

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na kurs komputerowy

Poniżej zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy uczestnika bezpłatnego kursu obsługi komputera, organizowanego w biurach poselskich Janusza Zemke – posła do Parlamentu Europejskiego.

 

Załącznik 1 do Regulaminu kursu:


ZGŁOSZENIE
na kurs nauki obsługi komputera „Komputer oknem na świat”,
organizowany przez biuro poselskie Janusza ZEMKE
– posła do Parlamentu Europejskiego


……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika kursu)

……………………………………………………………………………………
(adres: miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania
kod pocztowy uczestnika kursu)

……………………………………………………………………………………
(numer telefonu)


Oświadczam, iż zapoznałem /-am się z regulaminem kursu nauki obsługi komputera „Komputer oknem na świat” i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Biuro Poselskie Janusza ZEMKE – posła do Parlamentu Europejskiego, w celach związanych z organizacją i przebiegiem kursu nauki obsługi komputera oraz informowaniem o działaniach Janusza ZEMKE – posła do Parlamentu Europejskiego.

...........................................
(miejscowość, data)

............................................
(czytelny podpis)

***

Pobierz PDF 

 

***