Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/0/3647/mala_nieszawka__kursy_odb.html

Mała Nieszawka. Kursy odbywały się codziennie!

W czwartek, 22 września br. w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce, powiat toruński, uroczyście zakończyło się 10 kursów komputerowych dla seniorów pn. "Komputer oknem na świat".

Kursy zorganizowano z początkiem września 2016 r., w ramach programu edukacyjnego europosła Janusza Zemke, realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 2010 roku.

W uroczystości uczestniczyli asystenci posła - Marek Jopp i Zbigniew Welenc, którzy wręczyli kursantom dyplomy.

Inicjatorką i koordynatorką kursów była sołtyska Małej Nieszawki - Brygida Czapiewska, która zdeklarowała kontynuację tego typu edukacji wśród mieszkańców.

Kursy prowadzili wolontariusze Joanna Murawska i Marcin Dąbrowicz. Zajęcia podczas tych dziesięciu intensywnych kursów odbywały się codziennie, nawet w soboty.

Wytrwałości gratulujemy wszystkim 50 absolwentom i życzymy, by  zdobyte umiejętności przydały się szybko w codziennym życiu.fot. Marek Jopp

Toruń, 24 września 2016 r.