Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Uważam, że...

Powinniśmy lepiej chronić prawa podstawowe obywateli Unii

– Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu w Brukseli dyskutował nad wieloletnimi ramami prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022.
To bardzo ważne, albowiem statutowym celem Agencji jest dostarczanie instytucjom Unii oraz państwom członkowskim pomocy i wiedzy specjalistycznej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa unijnego, w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych.

Dziedziny tematyczne działalności Agencji są określane w wieloletnich ramach prac obowiązujących przez okres pięcioletni. W projekcie omawianej decyzji Rada zaproponowała, by w latach 2018–2022 Agencja Praw Podstawowych skupiała się przede wszystkim na sytuacji ofiar przestępstw i dostępie do wymiaru sprawiedliwości; kwestiach równości i niedyskryminacji, zagadnieniach społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności na poszanowaniu życia prywatnego i ochronie danych osobowych; współpracy sądowej, z wyjątkiem spraw karnych; migracji i integracji uchodźców, a ponadto – prawach dziecka i integracji społecznej Romów.

Podzieliłem opinię posła sprawozdawcy, że Parlament powinien – w trakcie zamkniętych już, niestety, negocjacji – silniej akcentować potrzebę włączenia do nowych ram współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Stanowiłoby to bowiem nie tylko odzwierciedlenie istniejących potrzeb lokalnych, ale również umożliwiłoby Agencji dostarczenie – z własnej inicjatywy – kompleksowej analizy w dziedzinach, mających oczywiste znaczenie dla praw podstawowych.

Uważam ponadto, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, powinna w nieodległej perspektywie przejąć od Komisji Weneckiej, będącej organem Rady Europy, zadanie dostarczania Komisji Europejskiej fachowej ekspertyzy w zakresie poszanowania praworządności w państwach członkowskich, a także analizy sytuacji ich obywateli (będących obywatelami Unii Europejskiej), których prawa podstawowe są również naruszane w efekcie działań organów krajowych, sprzecznych z zasadami państwa prawnego.

Janusz Zemke

Bruksela,
1 czerwca 2017 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 2638

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 2446

Internauci piszą...

Skutki represyjnej ustawy PiS...

Marek Mazanowski, lat 56.
W 1985 r. podjął pracę w SB. W 1990 r., po weryfikacji kontynuował służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym KPP w Rypinie.
Na emeryturę przeszedł w 2006 r. po 21 latach służby. Naliczona emerytura wynosiła dotąd 2700 zł netto.
19 czerwca otrzymał decyzję ZER obniżającą emeryturę o 1000 zł.
Następnego dnia rano poszedł do sklepiku w LO w Rypinie, który prowadził na własny rachunek i się powiesił.
Miał żonę nauczycielkę, która 4 lata temu utraciła pracę po rozwiązaniu szkoły podstawowej pod Lipnem, oraz 2 córki 27- i 29- letnią, obie zamężne.
Pogrzeb odbył się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 14 w Rypinie...

(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 24 czerwca 2017 r.

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 3966

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

7856782
Obecnie stronę przegląda
121 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

  • Zapraszamy seniorów z Kujaw i Pomorza na bezpłatne kursy “Komputer oknem na świat”. Zgłoszenia przyjmują biura poselskie Janusza Zemke w Bydgoszczy (tel. 737 48 75 71), Toruniu (tel. 736 83 29 27), Włocławku (tel. 736 83 29 28), Inowrocławiu (tel. 736 83 29 29), Grudziądzu (tel. 736 83 29 30) oraz Piotrkowie Kujawskim (tel. 604 43 83 72).

Komunikaty

* 24 czerwca br. poseł Janusz Zemke, jako członek władz krajowych SLD wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Sojuszu. Podczas obrad debatowano nad  przygotowaniami partii do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Zapoznaj się z ustaleniami Rady Krajowej SLD TUTAJ

* 23 czerwca br. o godz. 21,oo wyruszył
z Bydgoszczy autokar specjalny, wiozący do Brukseli kolejną 50-osobową grupę osób z Kujaw i Pomorza, zaproszonych przez posła Janusza Zemke do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego i zabytków stolicy Europy.

* 23 czerwca br. w Cetrum Prasowym "Foksal" w Warszawie odbywa się konferencja „Dokąd zmierza Polska? Doktryna obronna i siły zbrojne w zmieniającej się Europie”, zorganizowana pod auspicjami i z udziałem dwóch byłych zwierzchników Sił Zbrojnych RP – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Jednym z panelistów jest poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* W związku z wydawaniem kolejnych decyzji ZER MSW o obniżeniu świadczeń, wśród zainteresowanych rodzi się wiele pytań i wątpliwości dotyczących odwołań w konkretnych sytuacjach. Zespół Prawny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi i bieżąco aktualizuje zakładkę "PYTANIA i ODPOWIEDZI", do której warto zaglądać. Zapraszamy też do publikacji w "PORADNIKU  DLA EMERYTÓW...", gdzie zamieszczone są wzory odwołań od decyzji ZER

* 14 czerwca br. ukazał się wywiad z posłem Januszem Zemke w "Kujawsko-Pomorskie. Portal Promocji Eksportu" pt. "Jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o Brexit". Zapraszamy do lektury na stronach Portalu i TUTAJ

* 13 czerwca br. poseł Janusz Zemke skomentował w "Faktach" TVN stanowisko Komisji Europejskiej ws. kary wobec nierealizowania planów relokacji uchodźców m.in. przez Polskę: "– Komisja Europejska – wydaje mi się – nie do końca świadomie uczestniczy w grze politycznej, którą na zimno prowadzą rządy Polski, Czech i Węgier". 

* Od 12 do 15 czerwca br. obraduje w Strasburgu Parlament Europejski, ogladaj transmisję na żywo. W programie m.in. unijna polityka spójności po 2020 r., 30 rocznica powstania programu ERASMUS, problemy migracji, bezpieczeństwa i obrony (przed Radą Europejską 22-23 czerwca) oraz wycofanie się USA z porozumienia paryskiego ws. klimatu, czytaj więcej... Wystąpienia posła Janusza Zemke przeczytaj TUTAJ

* 5 czerwca br. zapraszamy do oglądania internetowego programu #RZECZoPOLITYCE w Rzeczpospolita TV, gdzie gościem redaktor Zuzanny Dąbrowskiej był  poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* 2 czerwca br. zamieszczono nagranie bydgoskiego programu "Gdańska 27", prowadzonego przez Remigiusza Jaskota (to wspólna inicjatywa "Gazety Wyborczej" i TOK FM), który jest wynikiem rozmowy z posłem Januszem Zemke podczas jego pobytu w Bydgoszczy 26 maja br. Zapraszamy do obejrzenia TUTAJ.

* W "Poradniku dla emerytów..." zamieszczone są wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w związku ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Wzory te są rekomendowane przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

* 31 maja i 1 czerwca br. obradował na sesji plenarnej Parlament Europejski w Brukseli, czytaj więcej... Przed południem w Parlamencie Europejskim odbyła się seria głosowań nad procedowanymi rezolucjami, w tym na temat cyfrowej Europy. Wystąpienia posła Janusza Zemke – czytaj TUTAJ

* 30 maja br. nadeszła odpowiedź na priorytetowe pytanie poselskie Janusza Zemke do Komisji Europejskiej ws. represyjnej ustawy ograniczającej świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom mundurowym, czytaj więcej...  w "Poradniku dla emerytów..."

* 27 maja br., to dzień, w którym działacze SLD w całym kraju rozdawali na ulicach wielu miejscowości bezpłatne egzemplarze Konstytucji RP z tekstem uchwalonym 2 kwietnia 1997 r. 25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, a Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r. Na fot. przewodniczący SLD w Tucholi Piotr Jarosz wręcza przechodniom Konstytucję RP na jej 20-lecie.

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Ograniczajmy marnotrawienie żywności

– Ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności, to cele nie tylko gospodarcze, ale także etyczne.

Z przekonaniem poparłem sprawozdanie przygotowane przez posła Biljana Borzana, przedstawione na majowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uważam, że należy wspierać wszystkie działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Na świecie, co roku jest marnowanych ponad 30 proc. wytwarzanej żywności. W Unii Europejskiej skala tego zjawiska jest wysoce niepokojąca, gdyż rocznie marnuje się 80 milionów ton żywności.

Z zasady podkreśla się wymiar gospodarczy tego zjawiska. Moim zdaniem, znacznie istotniejszy jest wymiar etyczny, gdyż mamy nadprodukcję żywności, przy równoczesnej rosnącej skali ubóstwa w świecie i liczbie ludzi biednych, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych.

Popieram działania Unii Europejskiej, które mają ograniczyć marnotrawstwo żywności do 2030 roku, co najmniej o 50 procent. Wymaga to oczywiście nasilenia działań w zakresie rozsądnego planowania produkcji rolno-spożywczej, jak również przechowywania i przetwarzania żywności. Ponieważ nie da się wyeliminować zupełnie zjawiska marnotrawienia żywności, Unia powinna wspierać te badania i technologie, które umożliwią odzyskiwanie jak najwięcej cennych surowców.

Janusz Zemke

Strasburg,

16 maja 2017 r.

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1256

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1296

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

24 Czerwca 2017
Sobota
Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia i Jan
Do końca roku zostało
190 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

W  Parlamencie Europejskim:


Koniec opłat roamingowych to przywrócenie obywatelom wolności podróży, poczucia bycia w domu, braku konieczności płacenia za przekroczenie granicy, postrzegania Europy jako swojego domu. Nieważne gdzie kto mieszka - cała Europa jest nasza. Jest to symbolicznie bardzo mocne.

***
Wiadomości dnia:

Poseł Janusz Zemke był jednym z panelistów i ekspertów podczas konferencji „Dokąd zmierza Polska? Doktryna obronna
i siły zbrojne w zmieniającej się Europie”, zorganizowanej pod auspicjami i z udziałem dwóch byłych zwierzchników Sił Zbrojnych RP – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, fot. Piotr Mołęcki,
Amicus Europea , 23 czerwca 2017 r.

***

Julia Purkstal Ammer, Iga Cichocka oraz Natalia Barańska – uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu zostały wyróżnione przez działaczki grudziądzkiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet za zaangażowanie społeczne
i działania charytatywne,
czytaj więcej..., 23 czerwca 2017 r.

***

Podczas zakończenia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie, asystent Tomasz Mokos, w imieniu posła Janusza Zemke – wręczył uczennicy Izabeli Jamrug (pierwsza z prawej) zaproszenie do Brukseli za poprowadzenie zajęć na 5 kursach komputerowych dla seniorów. Kwiatami podziękował także nauczycielce Milenie Czerwińskiej (na fot. z lewej), która od lat krzewi wolontariat wśród młodzieży i opiekuje się samorządem, fot. SAMPO, 23 czerwca 2017 r.

***

Spotkanie na zakończenie roku szkolnego na kursie języka angielskiego dla dzieci wg programu posła Janusza Zemke "Learning English is Fun". Poprzez zabawę poprawiali umiejętności językowe podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka Violetty i Adama Joppków w Bydgoszczy, czytaj więcej..., fot. Adam Muller, 23 czerwca 2017 r.

***

Staż w Brukseli, to nie tylko poznawanie pracy Parlamentu, lecz także udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach. Stażystki posła Janusza Zemke – Inez Szczurowska i Agnese Prikule odwiedziły dziś wystawę, zorganizowaną przez Europejską Akademię Dermatologii, poświęconą profilaktyce raka skóry, 21 czerwca 2017 r.

***

20 czerwca odbyło się VI Mogileńskie Dyktando, nad którym patronat honorowy sprawował m.in. poseł Janusz Zemke. Zdobywcą I miejsca i nagrody od posła okazał się krakowianin Tomasz Malarz, w promowaniu piękna i czystości mowy ojczystej – uznanie dla mogileńskich samorządowców, środowiska polonistów i animatora wydarzenia Mariusza Niecikowskiego, fot. Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 21 czerwca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu zakończył się 21. w tej kadencji Parlamentu kurs dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadziła Daria Czarnecka, studentka III roku (wkrótce absolwentka) administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 21 czerwca 2017 r.

***

W Bydgoszczy, pod patronatem posła Janusza Zemke, odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej, zorganizowany przez Fundację "EDA Art". Laureat w kategorii wiekowej 17-23 lata, Michał Bojczuk ze Skarżyska-Kamiennej, otrzymał
w nagrodę zaproszenie posła do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego i Brukseli. Nagrodę wręczył asystent Zbigniew Welenc, 20 czerwca 2017 r.

***

W Trzebczu Szlacheckim (pow. chełmiński) świętowano 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i nadanie sztandaru. Podczas bogatego programu uroczystości, zaproszonego posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, 20 czerwca 2017 r.

***

Dwudziesta edycja konkursu "Grudziądz Foto 2017" odbyła się ponownie pod patronatem posła Janusza Zemke. Nagrodą
w kategorii "Najlepsze zdjęcie wykonane telefonem komórkowym" było zaproszenie od Janusza Zemke na wyjazd  do Brukseli. Zdobył je Michał Krykant. Na fot. nagrodę wręcza asystent posła Tobiasz Kobyłecki, fot. Arletta Żebrowski, 14 czerwca 2017 r.

***

W inowrocławskim biurze posła Janusza Zemke zakończyła się modernizacja pracowni komputerowej. Asystenci Zbigniew Welenc i Tomasz Mokos wymienili komputery stacjonarne na laptopy z najnowszym systemem operacyjnym i programami, zgodnie z sugestiami kursantów. Na bezpłatnych kursach "Komputer oknem na świat" inowrocławscy seniorzy będą mogli teraz poznawać cyfrowy świat z pomocą nowoczesnego sprzętu, 10 czerwca 2017 r.

***

We wtorek, 6 czerwca Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Leszczyńskiego w Bydgoszczy zorganizował rodzinny festyn rekreacyjny „Słońce świeci dla wszystkich dzieci”. W programie były gry, zabawy, konkursy, dmuchańce, przejażdżki konne, mini maraton przedszkolny, itp. Poseł Janusz Zemke ufundował nagrody dla zwycięzców w konkursach, 8 czerwca 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke wziął udział w spotkaniu, zorganizowanym
w Parlamencie Europejskim w Brukseli w sprawie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej, zawierającego niekorzystne przepisy dla firm transportowych, m.in. z Polski, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 7 czerwca 2017 r.

***

W Miejskim Zespole Szkół w Skępem odbyło się podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego, zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Nagroda od posła Janusza Zemke trafiła do uczennicy z Grudziądza Kingi Grablis, czytaj więcej... 7 czerwca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się 22. kurs w trwajacej kadencji posła do Parlamentu Europejskiego (94. w sumie od początku tej inicjatywy poselskiej w 2010 r.), kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi Angelika Bugalska, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 6 czerwca 2017 r.

***

2 czerwca MUKS REKIN Bydgoszcz zorganizował zawody pływackie „Dzień sportu z Rekinem” – w ramach Dni sportu Zespołu Szkół nr 26 w Bydgoszczy – na basenie „Laguna” przy ul. Glinki. Na zaproszenie organizatorów otwarcia zawodów dokonał radny bydgoski Ireneusz Nitkiewicz, który ufundował zawodnikom drobne upominki, a poseł Janusz Zemke przekazał gadżety – plecaki sportowe i kubki, fot. Aurelia Ratajczak,
4 czerwca 2017 r.

***

W inowrocławskim Parku Solankowym odbył się Uroczysty Apel
z okazji Święta 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Życzenia w imieniu posła Janusza Zemke na ręce dowódcy płk. pil. Sławomira Mąkosy, przekazał asystent Tomasz Mokos, 2 czerwca 2017 r.

***

30 maja br. miesięczny staż w biurze posła Janusza Zemke
w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczęła kolejna dwójka studentek z województwa kujawsko-pomorskiego. Agnese Prikule studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Inez Szczurowska zaś pochodzi z Piotrkowa Kujawskiego i jest studentką logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, fot. Marek Tomczyk, 31 maja 2017 r.

***

W ramach programu nauki języka angielskiego dla dzieci "Learning English is Fun", zainaugurowano zajęcia w Strzelnie. Nauka potrwa przez cały rok szkolny od września 2017. Zabawę z językiem angielskim połączy i uatrakcyjni wolontariuszka-nauczycielka Katarzyna Matusiak, a pomieszczenie udostępni Tadeusz Twarużek, dyrektor gimnazjum im. J. Dałkowskiego
w Strzelnie, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 31 maja 2017 r.

***

Drugą goszczoną przez posła grupą było 20 żołnierzy ze Stowarzyszenia Podhalańczyków, którzy odbywają wycieczkę śladem swoich poprzedników, wyzwalających Holandię i Belgię po II wojnie światowej. Grupą kierował gen. dywizji Franciszek Czekaj, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
i pierwszy dowódca Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, której sztandar wręczał na rynku w Bydgoszczy poseł Janusz Zemke, fot. Marek Tomczyk, więcej zdjęć w GALERII, 31 maja 2017 r.

***

30 maja poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim z dwiema grupami. Pierwsza z nich, to 20 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, wśród których m.in. byli pracownicy Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego z Mogilna oraz z urzędów Bydgoszczy, Radziejowa, Wielkiej Nieszawki, Obrowa, Stolna i Złotnik Kujawskich, fot. Marek Tomczyk, więcej zdjęć w GALERII, 31 maja 2017 r.

***

Od dwóch miesięcy dzieci z Bukowca uczestniczą w programie posła Janusza Zemke "Learning English is Fun", czyli uczą się języka angielskiego przez zabawę. Potrafią się przedstawić, nazywają po angielsku kolory, części ciała, grają w gry planszowe i wykonują prace plastyczne, więcej o tej inicjatywie pisaliśmy TUTAJ, po wakacjach dzieci zapewne z chęcią powrócą do zajęć organizowanych z pasją przez nauczycielkę Agnieszkę Gwizdałę, więcej zdjęć w GALERII, 29 maja 2017 r.

***

Od niedawna Tuchola dołączyła do miejscowości, w których prowadzone są bezpłatne kursy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Dziś w Punkcie Informacyjnym europosła pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia kursu, które wręczali Ireneusz Nitkiewicz – dyrektor biura poselskiego
i Zbigniew Welenc – koordynator działalności edukacyjnej posła Janusza Zemke. Kursy w Tucholi organizuje Piotr Jarosz, 27 maja 2017 r.

***

W Żninie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, po raz drugi najlepszym uczestnikiem okazał się Krzysztof Nowak z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, który w nagrodę otrzymał zaproszenie posła Janusza Zemke do Brukseli, czytaj więcej..., 27 maja 2017 r.

***

W środę, 24 maja br. w biurze poselskim Janusza Zemke
w Toruniu rozpoczął się 21. w tej kadencji (a 93. w toruńskim biurze), kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi Daria Czarnecka, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 27 maja 2017 r.

***

– Unia Europejska daje nam szanse na skok cywilizacyjny, dzięki pomocy z funduszy budżetu możemy wykorzystywać nasz potencjał, tymczasem, zamiast wspólpracować – Polska komentuje i narzeka – mówi Janusz Zemke na ostatnim dzisiaj spotkaniu poselskim, tym razem z mieszkańcami Szubina. Prowadzi je radny powiatu Ignacy Pogodziński, na sali m.in. działacze lewicy z przewodniczącym ZP SLD Piotrem Hemmerlingiem, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***


Na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Koronowa poseł Janusz Zemke mówił o obecnej sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej, która musi pokonać wiele istotnych problemów, związanych
z budżetem bez składek Wielkiej Brytanii, pomocą dla uchodźców i aktami terroryzmu. Poseł odniósł się także do polityki polskiego rządu w Unii Europejskiej oraz poinformował zebranych o swoich działaniach w regionie, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***


Poseł Janusz Zemke odwiedził uczestników III Powiatowego Konkursu Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej "Listy śpiewające" w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41. Poseł ufundował główną nagrodę – zaproszenie do Brukseli, które wygrała Marcelina Bociek, uczennica IV LO w Bydgoszczy, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz – organizatorzy i laureaci, 26 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie UE do wywiązania się z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Komisja Europejska zdementowała doniesienia prasowe
o próbach wymuszania na unijnych krajach przyjęcia euro do 2025 roku. Przyszłość projektu Nord Stream II – na te europejskie tematy dyskutowali europosłowie z Kujaw
i Pomorza w audycji "Pytać każdy może" na antenie radia PiK. Gośćmi Marcina Kupczyka byli: Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka, fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w otwarciu nowoczesnego
i jedynego w Polsce Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie k. Kcyni. Przekazując zaproszenia na wyjazdy do Brukseli na licytacje charytatywne twórców Muzeum przyczyniał się do powstania tej placówki,
czytaj wiecej..., fot. Anna Duda-Nowicka, 26 maja 2017 r.

***

Na zakończenie pobytu w Grudziądzu, poseł Janusz Zemke rozmawiał z przedstawicielami grudziądzkiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na temat działań związanych ze skutkami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r., drastycznie zmniejszającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom mundurowym, fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke stwierdził, iż docenia inicjatywy członkiń Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Grudziądzu, czego dał wyraz wpierając organizowane przez panie akcje charytatywne na rzecz samotnych kobiet, dzieci i ubogich rodzin. Spotkanie było też okazją do przedstawienia kolejnych planów działania aktywnych grudziądzkich kobiet, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, więcej zdjęć w GALERII, 25 maja 2017 r.

***

Poseł spotkał się z aktywem lewicy w Grudziądzu i podziękował szczególnie tym osobom, które pomogły w przeniesieniu siedziby biura poselskiego i pracowni komputerowej pod nowy adres przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27, fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke odpowiadał na pytania dziennikarzy regionalnych i lokalnych mediów, zaproszonych pierwszy raz do nowej siedziby biura poselskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27 w Grudziądzu. Poseł informował o swej działalności, odpowiadałał jak widzi to, co dzieje się w Polsce z perspektywy Parlamentu Europejskiego, dlaczego Polski nie widać w pracach UE, a tylko recenzuje jej działalność, czy SLD jeszcze istnieje i co sądzi o udziale partii w wyborach samorządowych..., fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Cykl spotkań poselskich w Kujawsko-Pomorskiem poseł Janusz Zemke rozpoczął od I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, którego uczniowie uczestniczą w programie ERASMUS+, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, więcej zdjęć w GALERII, 25 maja 2017 r.

***

Andrzej Gorlewski – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sadkach zorganizował "Olimpiadę wiedzy o życiu Józefa Piłsudskiego". Komisję konkursową stanowili poseł Piotr Król, radny Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz i zastępca wójta gminy Sadki Piotr Hemmerling.
Poseł Janusz Zemke ufundował tablet jako nagrodę za zajęcie I miejsca. Zwycięzcą został Jakub Osesek. Laureaci olimpiady otrzymali nagrody od posłów, starosty nakielskiego oraz wójta gminy Sadki, 22 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke był gościem "Rozmowy Poranka" w TVN Biznes i Świat. Wśród tematów – pomysł D. Trumpa na włączenie do walki z terroryzmem bogatych państw Zatoki Perskiej, wizyta prezydenta USA w Izraelu i sytuacja w Unii Europejskiej po większej integracji krajów strefy euro oraz polika Polski wobec przyjmowania uchodźców, 22 maja 2017 r.

***

Dziś w Warszawie, poseł Janusz Zemke wylosował dwa adresy osób z grona ZEMKE TEAM, których posiadacze zostaną zaproszeni na wyjazd do Brukseli w dniach 23-27 czerwca br. Zwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz zabytki stolicy Europy. Są to: tap3@...pl oraz zbyszkoimaria@...pl  Serdecznie gratulujemy! 20 maja 2017 r.

***

W Chabsku (pow. mogileński) odbył się VII Zlot Pojazdów Militarnych i Ratowniczych, nad którym honorowy patronat sprawował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Jagoda Mokos, 19 maja 2017 r.

***

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – rozstrzygnęli Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. "Polak – Europejczyk", zorganizowany 9 maja, z okazji Dnia Europy. Patronat honorowy nad konkursem sprawował m.in. poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., 16 maja 2017 r.

***

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu zorganizowało
w niedzielę kolejne strzelanie o buławę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, fundatorem pucharów dla strzelców najlepszych oraz "tarczy Unii Europejskiej", do której strzelano – był poseł Janusz Zemke (zdjęcie europosła umieszczono na niej, jak zapewniają organizatorzy... z szacunku), 15 maja 2017 roku

***

Po raz 12. Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy zorganizowało imprezę sportową ph. "Przedszkolna rodzina zabawy sportowe rozpoczyna". Radny Ireneusz Nitkiewicz ufundował nagrody dla uczestników i przekazał organizatorom upominki od europosła Janusza Zemke, czytaj więcej..., 15 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Paweł Zalewski i Janusz Zemke byli gośćmi "Faktów z zagranicy" – programu Piotra Kraśki w TVN24 BiS. Dyskutowano o relacjach Polska - Chiny w dziedzinach gospodarczej i wojskowej. J. Zemke stwierdził, że uznanie kontaktów z Chinami jako alternatywy dla unijnych, byłoby błędem Polski, natomiast powinniśmy dostrzegać własne interesy w budowaniu nowego "jedwabnego szlaku" z udziałem Chin, 12 maja 2017 r.

***

Przygodę z komputerem i światem internetu rozpoczęli kolejni seniorzy. To już 92. kurs "Komputer oknem na świat" w Toruniu od zapoczątkowania tej inicjatywy edukacyjnej posła Janusza Zemke. Zajęcia w biurze poselskim prowadzi Angelika Bugalska – studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 11 maja 2017 r.

***

W Solcu Kujawskim dwie następne grupy z sukcesem zakończyły swój udział w programie posła Janusza Zemke "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzili Katarzyna Wojtczak oraz Paweł Marchel – pracownicy Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, 11 maja 2017 r.

***

Wręczeniem dyplomów kolejnym seniorom zakończono 90.  bezpłatny kurs w biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadziła stażystka posła Klaudia Nowicka, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 5 maja 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, poseł Janusz Zemke uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), podczas którego omawiano współpracę pomiędzy Unią Europejską a NATO, z udziałem Jensa Stoltenberga – sekretarza generalnego NATO, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę poświęconą pamięci więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (obecnie Austria). Obóz ten SS-mani nazywali "obozem zagłady dla polskiej inteligencji". Podczas hitlerowskiej okupacji więziono w nim 51.886 Polaków, z czego zamordowano 25.308. Wśród ofiar byli także członkowie rodziny posła J. Zemke, w tym Karol Zemke – wujek, który był profesorem w liceum ogólnokształcącym w Brodnicy, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

Staż studencki w biurze posła Janusza Zemke, to także możliwość poznawania interesujących osób ze świata europejskiej polityki. Tym razem obecność w Parlamencie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga była okazją do pamiątkowej fotografii do albumów  obecnych stażystów – Szymona Węgrzyna i Adriana Godlewskiego, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

Taki okolicznościowy tort zwieńczył VII Powiatowe Dni Kultury Europejskiej dla uczniów szkół powiatu nakielskiego w Kcyni. Konkursowym zmaganiom patronował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Szymon Cybulski, 30 kwietnia 2017 r.

***