Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Uważam, że...

Integracyjna przyszłość Unii Europejskiej

– Najbardziej pożądanym kierunkiem, w którym powinna zmierzać Unia Europejska jest znaczne pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz harmonizacja obowiązującego prawa.

Uważam, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o federalizacji Unii Europejskiej na wzór Stanów Zjednoczonych, czy też powstaniu "superpaństwa". Tym bardziej, że na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie określić, kiedy zakończy się proces rozszerzania Unii. Pamiętajmy, że już teraz niektóre państwa członkowskie sceptycznie zapatrują się na proces pogłębionej integracji (np. klauzula opt-out niektórych państw, w tym Wlk. Brytanii, w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, strefy Schengen i współpracy sądowej w sprawach karnych), więc zdeterminowane dążenie do federalizacji Unii może wywołać skutek zgoła odwrotny.

Na obecnym etapie integracji, istotną kwestią jest na pewno znoszenie w Europie utrzymujących się różnic wewnętrznych, pozwalających na mówienie o tzw. Europie dwóch lub kilku prędkości. Należy ponadto podjąć działania, które pozwolą skutecznie przezwyciężyć tzw. deficyt demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej i sprawią, że – zgodnie z ideami deklarowanymi w traktatach założycielskich – Unia będzie demokratyczna i przejrzysta, a jej instytucje bliżej obywateli państw Unii Europejskiej.

Należy w tym celu dokonać przeglądu i politycznej oceny funkcjonowania instytucji wprowadzonych traktatem z Lizbony (wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przewodniczący Rady Europejskiej), zastanowić się nad dalszym poszerzeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego, jako jedynego organu pochodzącego z wyborów powszechnych, a także istotną zmianą sposobu powoływania Komisji Europejskiej i jej przewodniczącego.

Janusz Zemke, Bruksela, 10 kwietnia 2014 r.

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 630

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 3005

Internauci piszą...

Polski parlament i Pralament Europejski - czym się różnią?

* Panie pośle, czy mógłby pan wyjaśnić jaka jest różnica między Parlamentem Europejskim a polskim Sejmem i Senatem? (...)

(dane adresowe do wiadomosci posła J. Zemke, 3 kwietnia 2014 r.)

Szanowna Pani,
uprzejmie dziękuję za e-maila. Jeśli chodzi o porównanie kompetencji Parlamentu Europejskiego i naszego polskiego Sejmu, mogę się z Panią podzielić kilkoma praktycznymi spostrzeżeniami, jako że byłem posłem na Sejm RP nieprzerwanie od 1989 r.
Oba parlamenty mają podobne kompetencje, czyli koncentrują się na tworzeniu prawa, uchwalaniu budżetu i powoływaniu osób na najwyższe stanowiska.
W Polsce, w procesie tworzenia prawa, bierze udział dwuizbowy parlament (Sejm, Senat) i na końcu ścieżki legislacyjnej – Prezydent RP, a ustawy wątpliwe może uchylić Trybunał Konstytucyjny.

Parlament Europejski jest tylko jednoizbowy, lecz w procesie tworzenia prawa europejskiego biorą udział jednocześnie, poza PE, dwie inne instytucje, tj. Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. Akt prawny może wejść w życie dopiero po wypracowaniu konsensusu pomiędzy tymi instytucjami.

Druga istotna różnica dotyczy sposobu uprawniania polityki. W Polsce dąży się do utworzenia stałej większości w Sejmie (231 posłów), która wyznacza podział na władzę i opozycję. Polityka w Polsce, jest polityką konfrontacyjną, rzadkie są przypadki rzeczywistego współdziałania władzy i opozycji.

Na poziomie europejskim nie ma podziału na władzę i opozycję. Wśród komisarzy europejskich (są przedstawiciele zarówno partii konserwatywnych, socjaldemokratycznych, jak i liberalnych). Dla przykładu, przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jose Manuel BAROSSO (b. premier Portugalii z partii konserwatywnej), a jego pierwszym zastępcą jest Catherine ASHTON z brytyjskiej Partii Pracy. Naczelną zasadą działania PE, nie jest zatem ostra rywalizacja, a współdziałanie. Umożliwia to znacznie bardziej merytoryczne dyskusje.

Janusz ZEMKE

Bruksela, 3 kwietnia 2014 r.

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 2027

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu posłuchanie audycji, które cyklicznie nadawane  są w środy na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

2558625
Obecnie stronę przegląda
18 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

Komunikaty

* 17 kwietnia br. poseł Janusz Zemke ze studia w Strasburgu będzie komentował bieżące wydarzenia polityczne w programie "Sygnały dnia" w Jedynce Polskiego Radia (o godz. 7,15) oraz w "Rozmowie dnia" na antenie radia PiK (o godz. 9,40). Zapraszamy do słuchania.

* 23 kwietnia br. o godz. 13,oo posłowie do Parlamentu Europejskiego, z okazji zakończenia obecnej kadencji, zostali zaproszeni do Belwederu na spotkanie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

* Od 14 do 17 kwietnia br. trwa ostatnia w tej kadencji sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Przedmiot debaty stanowią m.in. sprawy unii bankowej oraz bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów, czytaj więcej...

* 11 kwietnia br. Sztab Wyborczy KKW SLD-UP w Bydgoszczy przekazał Komisarzowi Wyborczemu listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego z 29.050 podpisami poparcia mieszkańców okręgu wyborczego nr 2, czyli województwa kujawsko-pomorskiego. Lider listy – JANUSZ ZEMKE serdecznie dziękuje za największą w regionie liczbę zebranych podpisów! Dodajmy, że listy SLD-UP w kraju zostały podpisane przez rekordowo wysoką liczbę 560 tysięcy obywateli.

* INAUGURACJA KAMPANII WYBORCZEJ KKW SLD-UP DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

Sobota, 12 kwietnia 2014 r. WŁOCŁAWEK

  • godz. 11,oo – wizyta w firmie Guala Closures DGS Poland SA, al. Kazimierza Wielkiego 6. Uczestniczą: prezes i założyciel firmy, radny SLD Rady Miasta Włocławka, obecnie kandydat do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Grządziel; przewodniczący RW SLD Krystian Łuczak i przewodniczący RM SLD Mieczysław Waraksa;
  • godz. 13,oo – objazd inwestycji realizowanych w mieście z udziałem środków europejskich. Uczestniczą: prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, europoseł Janusz Zemke, przewodniczący RW SLD Krystian Łuczak, przewodniczący RM SLD Mieczysław Waraksa;
  • godz. 14,30 – konferencja prasowa na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z udziałem przewodniczącego SLD Leszka Millera, przewodniczącego RW SLD Krystiana Łuczaka, sekretarza RW SLD Ireneusza Nitkiewicza oraz kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy SLD-UP w Kujawsko-Pomorskiem;
  • godz. 15,oo – Festyn Europejski na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W programie prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy SLD-UP w województwie, wystąpienia gości, w tym Leszka Millera oraz koncert zespołu "ŻUKI".

* 10 kwietnia br. poseł Janusz Zemke dyskutował z Pawłem Kowalem w radiowym "Pulsie Trójki" o obchodach 4. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, czytaj więcej...,
a bieżące wydarzenia tygodnia komentował 11 kwietnia w programie TVN24 "Fakty po Faktach" oraz TVPInfo "Forum".

* 8 kwietnia br. w "Panoramie" TVP2 wyemitowano materiał pt. "Trudny dług", w którym zamieszczono wypowiedzi posła Janusza Zemke nt. niepodpisania umowy między Rosją a Polską po rozpadzie Układu Warszawskiego i braku zgody na modernizowanie licencjonowanego poradzieckiego sprzętu, który stanowi ok. 50 proc. wyposażenia polskiej armii. Może to grozić Polsce zapłaceniem wysokich odszkodowań.

* 4 kwietnia br. poseł Janusz Zemke wziął udział w debacie europejskiej, zorganizowanej w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku. Poseł połączył się z Włocławkiem z brukselskiego biura za pomocą Skype. Podobnie, 5 kwietnia – pozdrowił 100-osobową grupę "Spotkania Pokoleń" w Bydgoszczy (na fot. Stanisława Kasperskiego – poniżej)

* 2 kwietnia br. poseł Janusz Zemke, jako b. wiceminister obrony narodowej wypowiadał się o stanie wyposażenia polskiej armii w programie TVN24 "Czarno na białym".

* 2 i 3 kwietnia br. obradował w Brukseli Parlament Europejski. Wśród tematów: zniesienie ceł na import z Ukrainy oraz neutralność sieci telekomunikacyjnych i koniec roamingu, więcej  TUTAJ.

* 2 kwietnia w Brukseli poseł Janusz Zemke spotkał się z 50-osobową grupą słuchaczy Uniwersytetu Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. 3 kwietnia gościł grupę  nauczycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego z Bydgoszczy, a od 4 do 8 kwietnia – 50-osobową grupę laureatów konkursów europejskich, wolontariuszy prowadzących kursy w jego biurach poselskich, 5 osób wylosowanych z grona ZEMKE TEAMU i osoby z Krakowa, które zlicytowały w Finale WOŚP wycieczkę do Brukseli.

* Poseł Janusz Zemke zajął trzecie miejsce w plebiscycie redakcji "Expressu Bydgoskiego" pn. BYDGOSZCZANIN ROKU 2013! Gratulujemy! Dodajmy, że pierwsze miejsce zdobył Zbigniew Pawłowicz dyrektor Centrum Onkologii, a drugie konsul honorowy Węgier – Marek Pietrzak, promujący serię win Bydgostia Consular.

* W "Faktach" TVN 29 marca br., poseł Janusz Zemke wypowiadał się na temat przeglądu stanu rezerwistów polskiej armii i wdrożenia programów szkoleniowych związanych z unowocześnianiem wyposażenia wojska.

Sonda

Które z decyzji Parlamentu Europejskiego uważasz za najważniejsze:

Komentarz na gorąco...

Polityka wschodnia i obronna Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej występują zasadnicze różnice poglądów dotyczące celowości prowadzenia wspólnej polityki obronnej.
Grupa państw, jak np. Wielka Brytania, czy Holandia – uważają, że sprawy obronne powinny być wyłącznie w gestii NATO, gdyż – ich zdaniem – inne rozwiązanie oznaczałoby dublowanie działań.

Moim zdaniem, jest to założenie błędne.
USA, które są trzonem NATO, radykalnie zmniejszyły swoją obecność w Europie, a pojawiające się zagrożenia wokół Unii Europejskiej wymuszają większą odpowiedzialność państw unijnych za swoje bezpieczeństwo.
Spadające w Europie wydatki na zbrojenia i obniżenie gotowości bojowej armii z pewnością dały Rosji niepokojący sygnał słabości Europy, która traci swój potencjał odstraszania. Powstaje zatem pytanie, co byłoby nieodzowne.

Po pierwsze – umocnienie wspólnego rozpoznania i wymiany danych wywiadowczych między państwami Unii Europejskiej.
Po drugie – należałoby na poziomie Unii stworzyć kompetentny sztab wojskowy, zdolny do szybkiej oceny sytuacji i prowadzenia wspólnych unijnych działań.
Po trzecie – należałoby wykorzystać istniejące już wspólne grupy bojowe. Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego nie mogą być one używane w operacjach, na które zgadza się cała Unia.
Po czwarte – należałoby stworzyć kilkunastotysięczny korpus szybkiego reagowania, finansowany z budżetu Unii Europejskiej. Wreszcie po piąte – Unia Europejska musi zwiększyć środki na tworzenie wspólnych zdolności, zwłaszcza transportu lotniczego, zdolności do tankowania w powietrzu, czy też środki na wspólne badania.

Jeśli chodzi o unijny wymiar polityki wschodniej, uważam, że Unia Europejska powinna swoimi działaniami dopingować Ukrainę w procesie demokratycznej transformacji.

Polski rząd z kolei, który tak aktywnie walczy w Unii o sankcje dla Rosji – powinien pamiętać o polskich interesach na Wschodzie i że w ostatecznym rozrachunku, to Polska poniesie wymierne straty. Już teraz widać, że pozostałe państwa, w tym duże Niemcy i Francja – nie pozwolą na zachwianie więzi gospodarczych z Rosją, a inne, jak np. Węgry, czy Słowacja są wyraźnie sceptyczne, jeśli chodzi o udzielenie Ukrainie wszelkiej pomocy.

Janusz Zemke, Bruksela, 10 kwietnia 2014 r.

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1245

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1322

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

17 Kwietnia 2014
Czwartek
Imieniny obchodzą: Klara, Robert i Stefan
Do końca roku zostało
258 dni.

Ostatnia aktualizacja

17 Kwietnia 2014

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące przede wszystkim mojej obecnej działalności
jako posła do Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014..

UPRZEJMIE INFORMUJĘ PAŃSTWA, IŻ KANDYDUJĘ PONOWNIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, JAKO LIDER LISTY KKW SLD-UP
Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. WYBORY – 25 MAJA!


Zapraszam także do mojego profilu na
Pozdrawiam - Janusz Zemke
 Parlament Europejski – jedyny taki demokratyczny organ w Europie, do którego posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich przez pół miliarda mieszkańców 28 państw Unii Europejskiej. Wybory: 25 maja 2014 r.


Pierwszy billboard KKW SLD-UP pojawił się na polskich ulicach. O idei, jaką prezentuje w jego treści socjaldemokracja europejska, mówi szef sztabu wyborczego Krzysztof Gawkowski, czytaj więcej..., 15 kwietnia 2014 r.

***

Zakończyły się zajęcia na kolejnym kursie "Komputer oknem na świat" w bydgoskim biurze poselskim. Kurs oznaczony został numerem 93, co oznacza, że liczba absolwentów kursów w Bydgoszczy przekroczyła 465 osób! Na fot. z prowadzącą zajęcia Hanną Piekut i asystentem posła Zbigniewem Welencem, fot. Tomek Mokos, 16 kwietnia 2014 r.

***

Szkolny Klub Europejski EUROBUD, działający w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku był organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów gimnazjów w powiecie włocławskim, czytaj więcej..., 15 kwietnia 2014 r.

***

Selfie Zemke Teamu na uroczystościach 15-lecia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i krajowego startu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Warszawie, 13 kwietnia 2014 r.

***

Leszek Miller w ZEMKE TEAMIE? Więcej zdjęć Jarka Kowalskiego z wojewódzkiej inauguracji kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego KKW SLD-UP we Włocławku – w GALERII, 13 kwietnia 2014 r.

***

Obecność przewodniczącego SLD Leszka Millera, konferencja prasowa i odwiedzenie obiektów inwestycyjnych budowanych przy wsparciu funduszy europejskiech, a potem festyn dla mieszkańców z prezentacją kandydatów z listy SLD-UP na Kujawach i Pomorzu – to wojewódzka inauguracja kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego we Włocławku. Zdjęciua Jarka Kowalskiego w GALERII, 12 kwietnia 2014 r.

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

***

– Tragedia polega na tym, że tymi postaciami, ich tragiczną śmiercią się po prostu gra dla doraźnych politycznych celów, dla podważania pozycji prezydenta, rządu, dla skłócania ludzi – mówił poseł Janusz Zemke w "Faktach po Faktach" TVN24, komentując PiS-owskie obchody 4. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, czytaj więcej..., 11 kwietnia 2014 r.

***

11 kwietnia br. sprzed siedziby Sztabu Wyborczego KKW SLD-UP w Bydgoszczy, wyrusza delegacja z udziałem: Ireneusza Nitkiewicza (szefa sztabu), Krystiana Łuczaka – przewodniczącego RW SLD, kandydatów do PE z listy KKW SLD-UP: Elżbiety Krzyżanowskiej, Jana Wadonia i Macieja Makowskiego oraz członków ZEMKE TEAMU – asystentów i stażystów posła Janusza Zemke, by złożyć w Państwowej Komisji Wyborczej listy z 29.050 podpisami poparcia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W studiu radiowym w Brukseli europosłowie Paweł Kowal (Polska Razem) i Janusz Zemke (SLD) dyskutowali o obchodach 4. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, jej implikacjach dla Polski i stosunków z Rosją. Dyskusja była transmitowana w audycji radiowego "Pulsu Trójki". Posłuchaj także TUTAJ, 10 kwietnia 2014 r.

***

10 kwietnia br. w Brukseli poseł J. Zemke spotkał się z dwiema grupami z Kujawsko-Pomorskiego: słuchaczami Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz bydgoskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 10 kwietnia 2014 r.

***

Bruksela i fotograficzne impresje Henryka Sobczaka z Inowrocławia (ZEMKE TEAM) z pobytu w stolicy Europy i zwiedzania Parlamentu Europejskiego, zobacz w GALERII, 10 kwietnia 2014 r.

***

W Szkole Podstawowej w Strzelcach (powiat grudziądzki) odbył się konkurs wiedzy pod hasłem "10 lat Polski w Unii Europejskiej", czytaj więcej..., fot. Bartosz Szczepaniak, 9 kwietnia 2014 r.

***

8 kwietnia br., w dniu otwarcia nowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rektorowi uczelni przekazano od posła Janusza Zemke unikatowe wydanie Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, na fot. asystenci posła – Krystian Kisiel i Tomasz Puławski, czytaj więcej..., fot. Miłosz Sałaciński, 9 kwietnia 2014 r.

***

W podziękowaniu za społeczną pracę, w Brukseli gościli wolontariusze prowadzący kursy w biurach posła J. Zemke. Wśród nich były Elżbieta Bakalarczyk (na fot. z lewej), która od uczestników bydgoskiej 88. grupy kursowej otrzymała trzymanego w ręku miśka, oraz Natalia Kowalska, prowadząca kursy komputerowe w Mroczy, 9 kwietnia 2014 r.

***

W Chełmnie odbyły się w niedzielę 43. Chełmińskie Biegi Uliczne o memoriał Jana Schmeltera, w których udział wzięło kilkuset uczestników. Nagrody dla najlepszych w kilku kategoriach ufundował poseł Janusz Zemke, a wręczali je asystent posła Krystian Kisiel wraz z kierownikiem zawodów Józefem Welterem, fot. Emilia Kisiel, 7 kwietnia 2014 r.

***

W Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku odbyła się debata ph. "ABC... Młodego Europejczyka, czyli dlaczego twój głos jest ważny?". W debacie wziął udział z biura w Brukseli (za pomocą łącza Skype) europoseł Janusz Zemke, relacja TUTAJ, 7 kwietnia 2014 r.

*** 

W Brukseli, w grupie wycieczkowej z Kujaw i Pomorza, przebywało także 5 osób, których adresy zostały wylosowane przez posła J. Zemke spośród grupy ZEMKE TEAM (od lewej z posłem – Kamil Maszudziński, Wojciech Rygiewicz, Anita Chęsiak, Beata Kowalczyk i Henryk Sobczak), fot. Marek Tomczyk, 6 kwietnia 2014 r.

***

Grupa z Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, w tym laureaci konkursów europejskich, wolontariusze prowadzący kursy w biurach Janusza Zemke, piątka wylosowanych z grona Zemke Team i osoba z Krakowa, która zlicytowała wyjazd w ostatniej edycji WOŚP, fot. Beata Krajewska, 5 kwietnia 2014 r.

***

Już trzynasta grupa seniorów w Mroczy odebrała pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu komputerowego w Punkcie Informacyjnym europosła Janusza Zemke. W spotkaniu z absolwentami uczestniczyli: koordynator gminny projektu – Agnieszka Dulińska, przewodniczący Rady Gminnej SLD w Mroczy – Sebastian Mazur, a także wolontariuszka prowadząca zajęcia – Natalia Kowalska, 4 kwietnia 2014 r.

***

Janusz Zemke spotkał się w Brukseli z grupą 50 osób z regionu  kujawsko-pomorskiego, głównie emerytów z Błonia w Bydgoszczy. Wśród gości była bydgoska radna – Teresa Nawrocka i przewodnicząca Rady Osiedla Błonie – Grażyna Kufel. Poza zwiedzaniem kompleksu budynków PE, goście mieli okazję do wzięcia udziału w odbywającym się akurat posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, fot. Marek Tomczyk, 3 kwietnia 2014 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Brukseli z grupą słuchaczy Uniwersytetu Każdego Wieku, działającego przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Goście w towarzystwie posła zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz kompleks gmachów wokół PE, dowiadując się wiele ciekawych informacji, między innymi nt. historii integracji europejskiej i specyfiki pracy posła do PE, fot. Marek Tomczyk, 2 kwietnia 2014 r.

***

Zajęcia na kursie "Komputer oknem na świat" zakończyła kolejna grupa seniorów w grudziądzkim biurze poselskim. Na fot. z prowadzącym zajęcia stażystą Damianem Głowińskim, fot. Tobiasz Kobyłecki, 2 kwietnia 2014 r.

***

W bydgoskim biurze posła J. Zemke zakończył się dziś kurs języka angielskiego dla dzieci "Learning English is Fun". W uroczystej atmosferze, z udziałem rodziców, dzieci otrzymały dyplomy podpisane przez posła oraz upominki, które wręczyła prowadząca zajęcia wolontariuszka Angelika Kuźniak. Posła reprezentował jego asystent Zbigniew Welenc, fot. Tomek Mokos, więcej zdjęć w GALERII, 1 kwietnia 2014 r.

***

Z okazji święta żartów – Prima aprilis, w bydgoskim biurze posła asystenci i stażyści prowadzący zwykle kursy komputerowe wcielili się w rolę "uczniów", a zajęcia poprowadziły osoby z pokolenia 50+ – Zofia Stachura i Zbigniew Welenc. Mimo żartu – obie strony wykazały się stosowną wiedzą. Sprawdzian zaliczyli: Daria Laskowska, Kasia Sulżycka, Kasia Siergiej, Tomek Mokos i Krystian Kisiel, fot. Tomek Puławski, 1 kwietnia 2014 r.

***

Laureaci "Corridy", czyli konkursowej walki z bykami... językowymi we włocławskich szkołach, czytaj więcej..., fot. Beata Nejman, 31 marca 2014 r.

***

Grupa laureatów konkursu prasowego w województwie kujawsko-pomorskim "Bilet do Brukseli" z fundatorami nagród-wyjazdu do Brukseli, Brugii i Gandawy – europosłami Januszem Zemke i Tadeuszem Zwiefką, fot. Marek Tomczyk, więcej zdjęć w GALERII, 1 kwietnia 2014 r.

***

Zemke Team zbiera ciągle podpisy poparcia pod listą wyborczą dziesieciorga kandydatów SLD-UP do Parlamentu Europejskiego. Tyma razem na sobotnim targu na bydgoskim Błoniu podpisy zbierali m.in.: radna Ewa Łapińska (na fot.), Beata Kowalczyk, Elżbieta Zielińska, Anna Widawska oraz Zbyszek Welenc, 31 marca 2014 r.

***

Laureaci konkursu prasowego "Bilet do Brukseli" odwiedzili także piękne stare belgijskie miasta – Brugię i Gandawę. Na fot. na starym rynku w Brugii. Wyjazd tej grupie w nagrodę ufundowali dwaj europosłowie z Kujaw i Pomorza – Tadeusz Zwiefka i Janusz Zemke.

***

Wspólna kolacja w brukselskim Chez Leon z 22 laureatami prasowego konkursu pn. "Bilet do Europy", zorganizowanego przez redakcje "Expressu Bydgoskiego", toruńskich "Nowości" i "Nowości Grudziądz", fot. Beata Krajewska, 30 marca 2014 r.

***

Zajęcia na kursie komputerowym w Bydgoszczy zakończyła grupa 89., prowadzona przez wolontariuszkę Paulinę Bolewską. Na fot. z Tomaszem Puławskim – asystentem posła J. Zemke, fot. Tomek Mokos, 28 marca 2014 r.

***Do składania podpisów poparcia pod listami kandydatów SLD-UP do Parlamentu Europejskiego na ulicy Grudziądza zachęcała mieszkańców sympatyczna wiewiórka, fot. Tobiasz Kobyłecki, 28 marca 2014 r.

***

Zakończył się dwumiesięczny staż w Brukseli Beaty Cieślak
z Urzędu Miasta-Gminy Kowalewo Pomorskie i Urszuli Murawskiej z Urzędu Miasta Torunia, które zostały wytypowane do udziału w programie stażowym przez Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Obie stażystki pracowały w biurze posła Janusza Zemke i Biurze Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot.  Marek Tomczyk, 27 marca 2014 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim w Brukseli z grupą dziennikarzy z Polski. Dyskusja dotyczyła polityki Unii Europejskiej wobec sytuacji na Ukrainie, fot. Marek Tomczyk, 27 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Rozmowie dnia" na antenie radia PiK gościł poseł Janusz Zemke. Wśród tematów audycji Magdy Jasińskiej były: rozwiązanie problemu ustalenia najniższej płacy dla opiekujących się niepełnosprawnymi, sytuacja na Ukrainie
i potrzeba utrzymywania własnej armii oraz dzisiejsza wizyta działaczy PO z województwa u premier Elżbiety  Bieńkowskiej
i szukanie rozwiązania regionalnego sporu o ZIT-y, 27 marca 2014 r.

***

W Brukseli poseł Janusz Zemke spotkał się z grupą dwudziestu samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym z radnymi z: Nakła n. Notecią, Lubicza, Kruszwicy, Złotnik Kuj., Żnina, Nowego, Łysomic, Dąbrowy Chełmińskiej i Kijewa, fot. Marek Tomczyk, 26 marca 2014 r.

***

Sara Tomaszewicz i Katarzyna Siergiej – stażystki w bydgoskim biurze poselskim uczestniczyły w spotkaniu z prof. Markiem Belką, prezesem Narodowego Banku Polskiego, czytaj więcej..., fot. Tomek Puławski, 26 marca 2014 r.

***

Już 300 osób z Torunia oswoiło się ze światem Internetu i potrafi wykorzystać komputer w codziennych kontaktach. Mowa o absolwentach kursów komputerowych dla seniorów, prowadzonych w toruńskim biurze posła J. Zemke. Na fot. grupa, w której zajęcia prowadziła wolontariuszka, studentka UMK Joanna Stawicka, czytaj więcej..., fot. Tomek Kruszyński, 26 marca 2014 r.

***

W Zespole Szkół i Placówek nr 1 na bydgoskim Błoniu odbył się finał XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Grafkom”, czytaj więcej..., fot. Sara Tomaszewicz, 25 marca 2014 r.

***

Finaliści XIII edycji wojewódzkiego konkursu "Razem w Unii 2014", zorganizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, czytaj więcej..., fot. Tomek Kruszyński, 24 marca 2014 r.

***

W województwie kujawsko-pomorskim (okręg wyborczy nr 2) zbierane są podpisy poparcia pod listami kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Na fot. rozmowa na ulicy Grudziądza o "dziesiątce", której lideruje Janusz Zemke, 24 marca 2014 r.

***

To już 93. kurs w ramach programu "Komputer oknem na świat" rozpoczyna zajęcia w bydgoskim biurze poselskim. Garść informacji organizacyjnych od Zbigniewa Welenca, asystenta posła J. Zemke, a potem już tylko 16 godzin szkoleniowych z wolontariuszką Hanną Piekut i... świat cyfrowy stanie się dostępny dla kolejnych pięciorga seniorów, fot. Krystian Kisiel, 24 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 znaczenie podpisanej politycznej części umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską, czytaj więcej..., 21 marca 2014 r.

***

Uczniowie z Szubina przyjechali do Bydgoszczy w ramach „Dnia Europejskiego” zorganizowanego przez Szkolny Klub Europejski z szubińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Europejską lekcję w biurze J. Zemke poprowadził asystent posła Tomasz Puławski, fot. Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 21 marca 2014 r.

***

Dr Paweł Nowicki z UMK w Toruniu podczas wizyty w Brukseli przekazał posłowi Januszowi Zemke swoje publikacje, powstałe w wyniku stażu naukowego w Parlamencie Europejskim, dziękując zarazem za pomoc w gromadzeniu materiałów m.in. do pracy habilitacyjnej, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 20 marca 2014 r.

***

450 bydgoszczan z pokolenia 50+ nauczyło się już obsługiwać komputer, wysyłać e-maile, kontaktować się z rówiesnikami i rodziną na Skype, Facebooku czy w "Naszej klasie". Kursy komputerowe w biurze poselskim prowadzą wolontariuszki, na zdjęciach: w grupie 88. – Elżbieta Bakalarczyk, w 90. – Zuzanna Sierosławska, z asystentami posła J. Zemke: Tomaszem Puławskim i Zbigniewem Welencem, fot. Tomek Mokos, 20 marca 2014 r.

***

Powiatowy Dzień Kultury Europejskiej w Kcyni pod patronatem europosła Janusza Zemke. Na fot. interpretacja europejskich bajek w wykonaniu uczniów szkół powiatu nakielskiego, fot. Sara Tomaszewicz, czytaj więcej..., 19 marca 2014 r.

***

Poseł Janusz Zemke wziął udział w otwarciu wystawy w Parlamencie Europejskim pt. "Kuyavian-Pomeranian driven by the stars", na której zaprezentowany zostały dorobek w dziedzinie astronomii i technologiczne możliwości województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osiągnięcia m.in. Centrum Astronomii UMK w Toruniu oraz bydgoskiej PESY, fot. Marek Tomczyk, 18 marca 2014 r.

***

W Brukseli gościła grupa radnych z Kujaw i Pomorza. Na zdjęciu: w biurze posła Janusza Zemke na XV piętrze budynku Parlamentu Europejskiego, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 18 marca 2014 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w Brukseli w XI posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z udziałem władz samorządowych i rządowych regionu, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 18 marca 2014 r.

***

W Bydgoszczy odbył się ogólnopolski Sejmik Seniorów. Wśród dokonań gospodarzy znalazły się m.in. kursy komputerowe, które organizuje europoseł Janusz Zemke. W ciągu trzech minionych lat wzięło w nich udział 3.500 mieszkańców Kujaw i Pomorza z pokolenia lat 50+, czytaj więcej..., fot. Asia Suchorska, 18 marca 2014 r.

***

Uczestnicy IV edycji Międzyszkolnego Konkursu „Zostań mistrzem sudoku” we Włocławku, czytaj więcej..., 18 marca 2014 r.

***

Podczas Sejmiku Kobiet Lewicy w Warszawie. Na fot. kandydatki do Parlamentu Europejskiego w Kujawsko-Pomorskiem, od lewej: Danuta Brzoskowska (Zbójno), Elżbieta Krzyżanowska (Bydgoszcz), Urszula Iwicka (Inowrocław) i Urszula Polak (Toruń) oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  Krystian Łuczak, fot. Monika Seidel-Gołębiewska, 18 marca 2014 r.

***

Punkt zbierania podpisów poparcia pod listą kujawsko-pomorskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego z KKW SLD-UP na ulicy Torunia, 17 marca 2014 r.

***

W Wojskowych Zakladach Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich (producent Rosomaka) odbyła się konferencja pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego "Uzbrojenie polskiej armii – źródłem sukcesu polskiego przemysłu". Panel I. pt. "Plany modernizacji technicznej polskiego wojska w latach 2013-2022" poprowadził europoseł Janusz Zemke, fot. wnp.pl, 17 marca 2014 r.

***

IV Turniej Charytatywny Piłki Nożnej „Mali Sercem – Wielcy Duchem”, zorganizowany przez NSPS Mezar w Zespole Szkół w Paterku, czytaj więcej..., fot. Kasia Siergiej, 17 marca 2014 r.

***

Zakończenie zajęć na kursie komputerowym w Biurze Poselskim Janusza Zemke w Inowrocławiu. Na fot. z prowadzącą szkolenie asystentką posła Moniką Seidel-Gołębiewską, czytaj więcej..., 17 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie informacyjnym TVP Bydgoszcz "Zbliżenia" pokazano "jedynki" na listach komitetów wyborczych w regionie do Parlamentu Europejskiego, 16 marca 2014 r.

***

Już 100 osób ukończyło kurs komputerowy w Punkcie Informacyjnym posła Janusza Zemke w Kcyni. Na fot. absolwenci jednej z grup szkoleniowych z burmistrzem Kcyni Piotrem Hemmerlingiem i wolontariuszem prowadzącym zajęcia Michałem Chmurą, czytaj więcej..., 14 marca 2014 r.

***

W punkcie zbierania podpisów poparcia dla listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego dyżurowały dzisiaj członkinie Zemke Teamu – Kasia Siergiej i Sara Tomaszewicz, a z przechodniami na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy rozmawiał lider listy – europoseł Janusz Zemke, fot. Tomek Mokos, 14 marca 2014 r.

***

Zakończony został kolejny kurs komputerowy we włocławskim biurze poselskim Janusza Zemke. Zajęcia prowadził wolontariusz Mateusz Gliński – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Od następnego tygodnia rozpoczną naukę nowi uczestnicy kursu "Komputer oknem na świat", fot. Beata Nejman, 14 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Rozmowie dnia" radia PiK z redaktor Magdą Jasińską, poseł Janusz Zemke mówił o celebrytach na regionalnych listach do Parlamentu Europejskiego, konflikcie w kierownictwie PSL-u i zmianie ministra rolnictwa oraz dotrzymaniu sojuszniczych zobowiązań przez USA i przysłaniu do polskich, już nowoczesnych baz, samolotów F-16, fot. Jarek Kowalski, 14 marca 2014 r.

***

Zajęcia na kursie komputerowym w Bydgoszczy zakończyła grupa 86. Uczestniczkami kursu były studentki bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zajęcia prowadziła Hanna Piekut. Na fot. z Tomaszem Puławskim, asystentem posła J. Zemke, 12 marca 2014 r.

***

W gimnazjach w Wierzchucinie Królewskim (fot. u góry) i Łochowie (fot. poniżej) zorganizowano Konkursy Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureaci otrzymali w nagrodę gadżety europosła Janusza Zemke, które wręczyła Beata Krajewska, zastępca dyrektora biura poselskiego w Bydgoszczy, fot. Krystian Kisiel, bk, 12 marca 2014 r.

***

ZEMKE TEAM... na służbie. Zbieranie podpisów poparcia pod listą dziesiątki  kandydatów SLD-UP do Parlamentu Europejskiego, wśród mieszkańców Bydgoszczy, przechodniów na ul. Gdańskiej, 11-12 marca 2014 r., fot. Tomek Mokos

***

W Szkole Podstawowej w Ciechrzu odbył się Turniej Szachowy Szkół Podstawowych powiatu mogileńskiego. Najlepszymi szachistami drużynowo okazali się uczniowie szkół podstawowych w Padniewie, Ciechrzu i Kwieciszewie.
Nagrody, które ufundował poseł Janusz Zemke, wręczyli Tomasz Krzesiński i organizator turnieju Jacek Jabłoński, 9 marca 2014 roku.


***

W toruńskim biurze poselskim J. Zemke realizowany jest już 60. kurs z cyklu "Komputer oknem na świat". Tylko w lutym br. rozpoczęły tam zajęcia cztery nowe grupy. Na fot. wolontariuszka Agnieszka Dembowska objaśnia zawiłości cyfrowego świata swoim podopiecznym, fot. Tomek Kruszyński, 9 marca 2014 r.

***

W Punkcie Informacyjnym posła J. Zemke w Mogilnie rozpoczęły się zajęcia na trzech kolejnych kursach z cyklu "Komputer oknem na świat". Co to jest Internet, jak korzystać z portali społecznościowych czy poczty elektronicznej – objaśni seniorom wolontariusz Jacek Ziemnicki, 9 marca 2014 r.

***

Członkowie ZEMKE TEAMU w Bydgoszczy wręczali Paniom na ulicy Gdańskiej kwiaty i składali życzenia w Dniu Kobiet od europosła Janusza Zemke, 8 marca 2014 r., fot. Kasia Siergiej, więcej zdjęć w GALERII,  czytaj więcej...

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Panoramie dnia" TVP Info Janusz Zemke wskazał na zadania NATO, jakie musi i powinno podjąć w obecnej sytuacji na Ukrainie, czytaj więcej..., 7 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Europoseł Janusz Zemke był w brukselskim studiu gościem "Rozmowy dnia" radia PiK. Z redaktor Magdą Jasińską dyskutował o spotkaniu szefów państw UE w Brukseli w sprawie reakcji na konflikt rosyjsko-ukraiński, pochwalił uchwałę sejmową o solidarności z Ukrainą oraz przekonywał o potrzebie posiadania sprawnej armii, wreszcie o podziale unijnych środków w regionie na takie inwestycje przedsiębiorców, które tworzyłyby nowe miejsca pracy dla młodych, 6 marca 2014 r.

***

Wolontariuszka prowadząca zajęcia – Dorota Ingras (w środku) ze swymi podopiecznymi z 85. grupy kursowej w Bydgoszczy. Kurs zakończony, dyplomy wręczone, na pamiątkowej fotografii z asystentem posła J. Zemke Tomaszem Puławskim, fot. Tomek Mokos, 5 marca 2014 r.

***

Absolwentom kolejnego kursu dla seniorów "Komputer oknem na świat", przeprowadzonego w grudziądzkim biurze poselskim, dyplomy wręcza prowadząca zajęcia Dominika Hapka, fot. Katarzyna Hapka, 5 marca 2014 r.

***

Zakończenie zajęć w 83. grupie kursowej seniorów w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziła Beata Kowalczyk. Na fot. z dyrektorem biura poselskiego Ireneuszem Nitkiewiczem, fot. Tomek Mokos, 5 marca 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Na temat sytuacji na Ukrainie poseł Janusz Zemke wypowiadał się w kilku programach telewizyjnych, m.in. w "Salonie politycznym" Superstacji, "Horyzoncie" TVN24 i "Minęła dwudziesta" TVP Info. Powyżej fragment komentarza, czytaj więcej..., 1 marca 2014 r.

***

W Szkole Podstawowej w Jarantowicach (pow. wąbrzeski) zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów  Anglojęzycznych, na fot. zwycięska drużyna wraz z organizatorką Martą Brzostek, czytaj więcej..., 28 lutego 2014 r.

***

Wolontariusz Łukasz Witczak, prowadzący kursy komputerowe dla seniorów w Punkcie Informacyjnym posła Janusza Zemke w Radziejowie ze swymi podopiecznymi. W połowie marca br. zakończą zajęcia dwie kolejne grupy kursowe, 28 lutego 2014 r.

***

Uczestnicy dwóch kolejnych kursów "Komputer oknem na świat", przeprowadzonych w Punkcie Informacyjnym posła
J. Zemke w Żninie, zorganizowali przy kawie miłe zakończenie zajęć, 28 lutego 2014 r.

***

Medioznawca na łamach "Gazety Pomorskiej" ocenia polityków w portalach społecznościowych: – Kto robi to najlepiej? – Pierwszy to Janusz Zemke i jego konto na facebooku. Jest aktywny, odpowiada osobiście na prywatne zapytania, wiadomości. Jest szczery w tym, co robi, jego obecność w sieci wynika z działalności społecznej, a nie odwrotnie, czytaj więcej..., 27 lutego 2014 r.

***

Rozpoczęły się zajęcia na 88. kursie komputerowym w bydgoskim biurze poselskim. Po cyfrowym świecie seniorów oprowadzi wolontariuszka Elżbieta Bakalarczyk. Na fot. z asystentem posła Tomkiem Puławskim, fot. Tomek Mokos,
24 lutego 2014 r.

***

Szymon Wiłnicki – ratownik i wiceprzewodniczący FMS w Bydgoszczy uczył podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Karolewie (w gminie Dobrcz) udzielania pierwszej pomocy. Upominki małym kursantom ufundował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Krystian Kisiel, 24 lutego 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Europosłowie Janusz Zemke oraz Tadeusz Cymański byłi gośćmi "Polityki przy kawie" w TVP1, powyżej fragment wypowiedzi, nagranie całego programu można obejrzeć TUTAJ, 24 lutego 2014 r.

***

W sobotę, 22 lutego br. poseł Janusz Zemke spotkał się ze stażystami w swoich biurach poselskich. Przedmiotem spotkania były bieżące wydarzenia polityczne oraz przygotowania do wyborów nowego składu Parlamentu Europejskiego, fot. Zbigniew Welenc, 24 lutego 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Sytuacja na Ukrainie jest przedmiotem dyskusji w wielu programach telewizyjnych i radiowych, w których uczestniczy europoseł Janusz Zemke. Powyżej fragment wypowiedzi w "Gorącej godzinie" w radiu PiK, nagranie całego programu - TUTAJ, 22 lutego 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Rozmowie dnia" radia Pomorza i Kujaw, Janusz Zemke mówił o diagnozie i możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji na Ukrainie, 20 lutego 2014 r.

***

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej na lata 2014–2020 w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Budżet Programu wynosi 14,7 mld euro. Według Komisji Europejskiej z Erasmus+ skorzysta ponad 4 mln Europejczyków: młodych ludzi, studentów i dorosłych. O nowych możliwościach i warunkach czytaj więcej..., 20 lutego 2014 r.

***

W bydgoskim biurze poselskim naukę obsługi komputera rozpoczęła grupa słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na fot. z organizatorką UTW Zenobią Frelichowską, dyrektorem biura poselskiego Ireneuszem Nitkiewiczem i koordynatorem kursów Zbigniewem Welencem. Zajęcia na kursie poprowadzi Hanna Piekut, fot. Tomek Mokos, 19 lutego 2014 r.

***

Zajęcia na kursie "Komputer oknem na świat" rozpoczęła w Bydgoszczy 84. grupa seniorów. Zajęcia poprowadzi Beata Kowalczyk. Na fot. z koordynatorem kursów Zbigniewem Welencem, fot. Tomek Mokos, 19 lutego 2014 r.

***

Staż u boku posła Janusza Zemke w Brukseli odbywają pracowniczki urzędów miejskich w Toruniu i Kowalewie Pomorskim, zajmujące się wykorzystaniem funduszy europejskich. To nowa inicjatywa  posła oraz Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 18 lutego 2014 r.

***

Organizatorzy i fundatorzy nagród – "Biletów do Brukseli" w 2011 r. – (od lewej) Artur Szczepański, Tomasz Wojciekiewicz, Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka – zapraszają na drugą edycję konkursu, która rozpocznie się już 21 lutego, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 13 lutego 2014 r.

***

Dwie grupy kursowe zakończyły 16-godzinne zajęcia w Punkcie Informacyjnym posła Janusza Zemke w Żninie. Koordynatorka tej formy pracy, Joanna Purczyńska, zapowiada już rozpoczęcie kolejnych kursów pn. "Komputer oknem na świat", 12 lutego 2014 r.

***

W biurach i punktach informacyjnych posła Janusza Zemke nieustannie trwają kursy pn. "Komputer oknem na świat", a kolejni absolwenci – seniorzy z pokolenia 50+ nabywają umiejętności posługiwania się komputerem w życiu codziennym. Na fot. zakończenie zajęć w jednej z grup na kursie w Chełmnie, 12 lutego 2014 r.

***

Prezentacja "jedynek" na listach wyborczych SLD-UP do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych 13 okręgach, zobacz więcej zdjęć w GALERII, autorstwa Krystiana Kisiela,
10 lutego 2014 r.

***

Już 56 grup i 280 osób z pokolenia 50+ ukończyło w toruńskim biurze europosła bezpłatny kurs obsługi komputera "Komputer oknem na świat", na fot. absolwentki kursu z wolontariuszką prowadzącą zajęcia – Joanną Stawicką, czytaj więcej..., fot. Tomek Kruszyński, 9 lutego 2014 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

O wyborach do Parlamentu Europejskiego rozmawiano w programie "Minęła Dwudziesta" TVP Info. Wyniki tych wyborów będą dla partii politycznych testem siły poparcia przed kolejnymi wyborami do samorządów i polskiego parlamentu – mówił Janusz Zemke, czytaj więcej..., 8 lutego 2014 r.

***

Pod hasłami: "Kurs na zmiany" i  "Europa musi skręcić w lewo", odbyła się dziś w Warszawie prezentacja kandydatów SLD-UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na wspólnej fotografii, z lewej kandydaci z okręgu kujawsko-pomorskiego. Na fot. poniżej, Janusz Zemke – lider listy, mówi o swej działalności i kandydatach SLD w okręgu wyborczym nr 2, czytaj więcej...,
8 lutego 2014 r.

Więcej zdjęć autorstwa Krystiana Kisiela zobacz w GALERII.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego 3-6 lutego br., poseł Janusz Zemke mówił m.in. na temat ratyfikacji Traktatu o handlu bronią. Teksty wystąpień posła na tej sesji PE znajdziesz TUTAJ, 7 lutego 2014 r.

***

Pięć mieszkanek Bydgoszczy, dla których komputer okazał się niestraszny. W cyfrowy świat poprowadziła je wolontariuszka Anna Szypryt (z prawej), pod okiem koordynatora kursów Zbigniewa Welenca, fot. Tomek Puławski, 6 lutego 2014 r.

***

26 stycznia br. w koronowskiej hali MGOSiR, w ramach cyklu turniejów KORONOWO CUP 2014, rywalizowali trampkarze. Zwycięzcą turnieju została drużyna ZAWISZA BYDGOSZCZ. Dla króla strzelców turnieju europoseł Janusz Zemke ufundował statuetkę oraz nagrodę rzeczową. W imieniu posła nagrodę wręczył jego społeczny asystent Maciej Makowski, 5 lutego
2014 r.

***

W Punkcie Informacyjnym posła Janusza Zemke w Chełmnie zakończyły się zajęcia na kursie języka angielskiego "Learning English is Fun". Mali jego uczestnicy na pamiątkowej fotografii z wolontariuszkami prowadzącymi lekcje i opiekunem kursu Józefem Welterem, 5 lutego 2014 r.

***

W bydgoskim biurze posła Janusza Zemke zakończyły się zajęcia w 79. i 80. grupie kursu dla seniorów "Komputer oknem na świat", a absolwenci otrzymali dyplomy z podpisem posła.
Na pamiątkowych fotografiach z prowadzącą zajęcia Grażyną Czaplewską – wolontariuszką ("latarniczką") oraz asystentami posła – Tomkiem Puławskim (na fot. u góry) i Krystianem Kisielem (u dołu), fot. Tomek Mokos, 2 lutego 2014 r.

***